yPDW`PDXlgz
BA4ALC	11/10	2037	1824C	JA7MSQ
BD9BA	11/08	2227	1823C	JA7MSQ
BD9BA	11/12	2154	1817C	JH3SIF
E51QMA	11/01	1957	1814C	JA7MSQ
ES1QD	11/12	0553	1815C	JA7MSQ
HA8BE	11/08	2035	1820C	JE1LFX
K9DX	10/24	2113	1823C	JA7MSQ
KH/K3UY	11/12	1328	1823C	JE1LFX
KH/K3UY	11/12	2220	1824C	JH3SIF
LA6YEA	10/27	0616	1823C	JA7MSQ
N7UA	10/24	2223	1824C	JA7MSQ
N7XM	11/12	2206	1824C	JH3SIF
R1FJT	10/22	2251	1828C	JA7MSQ
RL3FT	10/24	0630	1821C	JA7MSQ
RULL*	10/22	1750	1830C	JA1EEG
RU4LM*	10/22	0555	1823C	JA1-3935
RU4PU*	10/23	0515	1824C	JA1-3935
RX9FM	10/27	0600	1819C	JA7MSQ
S5U	11/08	2016	1818C	JE1LFX
SV3RF	11/12	0548	1813C	JA7MSQ
UALCZ	11/02	0640	1819C	JA7MSQ
UA4CC	10/27	0554	1817C	JA7MSQ
V63JQ	11/11	1830	1823C	JF1IXE
V63JQ	11/12	1053	1823C	JE1LFX
V63JQ	11/12	2257	1822C	JH3SIF
V63JY	11/11	1913	1825C	JH3SIF
V63JY	11/11	1919	1824C	JA7MSQ
V63JY	11/12	0146	1822C	JL1DUE
V63UA	11/07	2225	1823C	JA7MSQ
V63UA	11/07	2251	1823C	JL1DUE
V63UA	11/08	1923	1812C	JE1LFX
W2FJP/KH2	11/10	2143	1822C	JA7MSQ
W2FJP/KH2	11/10	2158	1822C	JK1LUY
W5UN	10/24	2116	1824C	JA7MSQ
W7AWA*	11/09	0008	1824C	JG1EIQ
W9NGA	10/24	2140	1821C	JA7MSQ
XF4DL	10/22	2140	1826C	JA7MSQ
XF4DL	10/26	2157	1826C	JL1DUE
ZL8R	10/16	0029	1815C	JL1DUE
ZL8R	10/17	1114	1814C	JE1LFX
ZL8R	10/17	2037	1814C	JA7MSQ
 
 
yRDT`RDWlgz
AC7ZG	11/11	0813	3799S	JE1LFX
AD6DK	11/11	0720	3799S	JE1LFX
AD9DX	11/11	1116	3800S	JE1LFX
AE6RR	11/11	0758	3799S	JE1LFX
AG7U	11/11	1411	3800S	JE1LFX
AH2R	10/28	1401	3799S	JE1LFX
AH7C	10/28	0917	3796S	JE1LFX
AH7C	10/28	1849	3796S	JR3GIY
BA4RF	10/28	0817	3793S	JE1LFX
BA4RF	10/28	1816	3793S	JK2VOC
BA4SD	11/11	1015	3799S	JE1LFX
BA7NQ/UT3	10/21	0632	3504C	JH8KFE
BA7QC	11/11	1519	3800S	JE1LFX
BD3HD	11/11	1643	3796S	JE1LFX
BD4SI	11/11	1348	3800S	JE1LFX
BG3NHK	11/11	1257	3800S	JE1LFX
BU2AQ	11/11	1552	3796S	JE1LFX
BV6GU	11/11	1130	3799S	JE1LFX
BV6GU	11/12	2035	3798S	JK2VOC
BX3/DJ3KR	10/21	0117	3503C	JH3SIF
BX3/DJ3KR*	11/05	2308	3503C	JG1EIQ
CN2R	10/28	0429	3797S	JA8BMK
CN2R	10/29	0540	3793S	JA8BMK
CT1APE	11/13	0647	3793S	JA8BMK
CX4OL	11/09	0646	3799S	JR3GIY
CX5BW	11/11	0737	3799S	JE1LFX
D2VB	10/18	0622	3501C	JR2KDN
D2VB	10/18	0644	3501C	JR3GIY
DJMDR*	10/18	0604	3511C	JG1EIQ
DS1MFC	11/11	1142	3800S	JE1LFX
DS1REE	11/11	0949	3799S	JE1LFX
DS2GWM	11/11	1616	3796S	JE1LFX
DS5BRE	11/11	1035	3799S	JE1LFX
DS5KJR	11/11	1455	3800S	JE1LFX
E51PDX	11/06	2157	3509C	JA7MSQ
E51PDX	11/06	2230	3509C	JR3GIY
E51PEN	11/07	1948	3504C	JL1DUE
E51PEN*	11/07	2133	3508C	JG1EIQ
E51PEN	11/07	2140	3508C	JA7MSQ
E51QMA	10/30	1845	3514C	JR2KDN
E51QMA	10/30	2315	3514C	JG1EIQ
E51QMA	10/30	2342	3514C	JA1VLK
E51QMA	10/30	2343	3514C	JL1DUE
E51QMA	10/30	2350	3514C	JL3TEM
E51QMA	11/02	2148	3514C	JA7MSQ
E51QMA	11/03	1133	3516C	JE1LFX
E51QMA	11/03	2143	3516C	JH3SIF
E51QMA	11/11	0653	3515C	JE1LFX
E51QMA	11/11	1544	3515C	JR2KDN
E51QMA	11/11	1612	3515C	JF1IXE
EA1ALE	11/08	0543	3797S	JA8BMK
EI8S	11/09	1706	3793S	JA8BMK
EK3GM	11/09	0456	3793S	JA8BMK
ER4DX	11/11	1631	3796S	JE1LFX
ES1QD*	10/18	0602	3513C	JG1EIQ
ES1QD	11/12	0653	3502C	JA1VLK
EW7BR	10/18	0204	3512C	JL1DUE
F5LTT	11/09	0526	3793S	JA8BMK
G3LNP	11/14	0624	3793S	JA8BMK
G4AMN	11/08	0710	3796S	JA8BMK
GI3OQR	11/08	0702	3796S	JA8BMK
GIQVJE	11/09	0620	3793S	JA8BMK
GM3MOU	11/09	0616	3793S	JA8BMK
GM3MOU	11/09	0627	3799S	JR3GIY
GW4RIB	11/13	0643	3793S	JA8BMK
H2FSS	11/11	2309	3508C	JH3SIF
HA53NU	11/15	0620	3504C	JR2KDN
HA8RM	11/15	0719	3504C	JA7MSQ
HL5GKR	11/11	0859	3799S	JE1LFX
IZ7GWZ	11/11	1622	3796S	JE1LFX
JT1BV	11/11	1035	3799S	JE1LFX
JT1CO	11/11	0925	3799S	JE1LFX
JT1CO	11/11	1829	3796S	JK2VOC
JT1CS	11/11	1154	3800S	JE1LFX
JV8ӃBV	11/02	0651	3504C	JR3GIY
JW5E	11/09	1707	3797S	JA8BMK
JW5NM	11/07	2028	3510C	JL1DUE
KHGW	11/11	1158	3800S	JE1LFX
KRF	11/11	0719	3799S	JE1LFX
KUK	11/11	1121	3799S	JE1LFX
K1FZ	11/03	0617	3793S	JR3GIY
K3ZO	11/11	0901	3799S	JE1LFX
K3ZO	11/13	2100	3793S	JA8BMK
K4CVM	11/11	0922	3799S	JE1LFX
K4ID	11/11	1101	3800S	JE1LFX
K5ZV	11/11	1053	3800S	JE1LFX
K6AHG	11/11	1247	3800S	JE1LFX
K6OY	11/11	0750	3799S	JE1LFX
K6RA	11/11	1301	3800S	JE1LFX
K6RLG	11/11	1435	3800S	JE1LFX
K7FX	11/11	1018	3799S	JE1LFX
K7RL	10/28	0800	3794S	JE1LFX
K7ZV	11/11	1445	3800S	JE1LFX
K9RX	11/11	1323	3800S	JE1LFX
K9RZ	11/11	1252	3800S	JE1LFX
K9WZB	11/11	1253	3800S	JE1LFX
KA5BSE	11/11	1129	3799S	JE1LFX
KA6BIM	11/11	0948	3799S	JE1LFX
KA6SA	11/11	0951	3799S	JE1LFX
KB7UP	11/11	1106	3800S	JE1LFX
KD6BI	11/11	1245	3800S	JE1LFX
KF7OI	11/11	0754	3799S	JE1LFX
KG5V	11/11	1103	3800S	JE1LFX
KG6DX	10/28	0819	3800S	JE1LFX
KG6DX	10/28	1722	3799S	JK2VOC
KH/K3UY	11/10	2348	3502C	JL3TEM
KH/K3UY	11/12	2319	3503C	JL1DUE
KH/K3UY	11/14	2349	3503C	JG1EIQ
KH2F	11/11	0808	3799S	JE1LFX
KH2F	11/11	2226	3790S	JK2VOC
KH6HU	11/11	0721	3799S	JE1LFX
KH6ZM*	11/14	2350	3505C	JG1EIQ
KH7X	10/28	0918	3799S	JE1LFX
KJ6GQ	11/11	1406	3800S	JE1LFX
KJ6P	11/11	1434	3800S	JE1LFX
KK7IG	11/11	0846	3799S	JE1LFX
KL1KMN	10/28	1012	3799S	JE1LFX
KQ7W	11/11	0821	3799S	JE1LFX
LA5HE*	10/31	0004	3504C	JG1EIQ
LU5FCI	11/11	0858	3799S	JE1LFX
LU6EF	11/11	0714	3504C	JA1VLK
LU6FL	11/11	0900	3799S	JE1LFX
LY4U	10/26	0548	3502C	JH8KFE
N5AW	11/11	1247	3800S	JE1LFX
N5CV	11/11	1222	3800S	JE1LFX
N6TW	11/11	1230	3800S	JE1LFX
N6UC	11/11	1319	3800S	JE1LFX
N7VC	11/11	1412	3800S	JE1LFX
NB7V	11/11	1422	3801S	JE1LFX
NH7CC	11/11	0810	3799S	JE1LFX
NK7U	10/28	0801	3796S	JE1LFX
NK7U	10/29	2228	3804S	JK2VOC
NK7Z	11/11	1343	3800S	JE1LFX
NL7Z	11/07	1621	3512C	JR2KDN
NL7Z	11/07	1624	3512C	JA1VLK
NN7J	11/11	1018	3799S	JE1LFX
NT5C	11/11	1216	3800S	JE1LFX
NT6X	11/11	0809	3799S	JE1LFX
OA4WW	10/28	1606	3800S	JA8BMK
OH1TX	11/09	0559	3793S	JA8BMK
OY3QN	11/08	0552	3514C	JR2KDN
PJ2T	10/28	1638	3802S	JA8BMK
PY3ZL	11/11	0831	3799S	JE1LFX
R1FJT	10/24	2012	3504C	JR2KDN
R1FJT	10/24	2030	3504C	JL1DUE
RASCA	11/11	1458	3800S	JE1LFX
RA3XH	11/11	1758	3796S	JE1LFX
RA3ZZ	11/11	1642	3796S	JE1LFX
RA4CF/	11/11	1351	3800S	JE1LFX
RA4CVT	11/11	1717	3796S	JE1LFX
RA4HTX	11/11	1502	3800S	JE1LFX
RA9CCU	11/11	1745	3796S	JE1LFX
RA9MC	11/11	1539	3796S	JE1LFX
RA9Q	11/11	1217	3800S	JE1LFX
RA9UAD	11/11	1451	3800S	JE1LFX
RA9UKO	11/11	1407	3800S	JE1LFX
RD3ZC	10/18	0618	3505C	JA1VLK
RK3AWL	11/12	0633	3507C	JA1VLK
RL3A	10/28	2117	3794S	JE1LFX
RMA	10/28	1007	3795S	JE1LFX
RN3ZC	11/11	1804	3796S	JE1LFX
RN4NF	11/11	1743	3796S	JE1LFX
RV9UP	11/11	1402	3800S	JE1LFX
RWAW	11/11	0932	3799S	JE1LFX
RWCV	11/11	1236	3800S	JE1LFX
RWMM	11/11	0702	3799S	JE1LFX
RWUM	11/11	0947	3799S	JE1LFX
RW4HW	11/11	1517	3800S	JE1LFX
RW4PI	11/11	1727	3796S	JE1LFX
RXAE	11/11	1044	3800S	JE1LFX
RX3QJ	11/11	1737	3796S	JE1LFX
RZ4HF	11/11	1644	3796S	JE1LFX
S59A	10/23	0502	3507C	JA1VLK
SM7EHU	11/11	1625	3796S	JE1LFX
SP7POS	11/11	1704	3796S	JE1LFX
SP8BRQ	11/11	1631	3796S	JE1LFX
SP9EVP	11/11	1732	3796S	JE1LFX
SQ8JLA	11/11	1733	3796S	JE1LFX
SV1DPI	10/17	0618	3513C	JA7MSQ
SV1JG	10/23	0602	3502C	JA1VLK
SV8DTL/9	11/13	0621	3793S	JA8BMK
SV9GPV	11/15	0648	3799S	JR3GIY
TC125A	11/08	0650	3796S	JA8BMK
TK/HAHW	11/08	0620	3515C	JR2KDN
UACNX	11/11	1107	3800S	JE1LFX
UADC	11/11	0700	3799S	JE1LFX
UADC	11/11	1922	3793S	JK2VOC
UAFGZ	11/11	0942	3799S	JE1LFX
UALQJ	11/11	1036	3799S	JE1LFX
UASE	11/11	0944	3799S	JE1LFX
UA3MIF	11/11	1301	3800S	JE1LFX
UA3TCJ	10/23	0531	3506C	JH3SIF
UA4FRL	11/11	1648	3796S	JE1LFX
UA4NJ	11/11	1618	3796S	JE1LFX
UR5MID	10/25	0625	3502C	JA7MSQ
UT5MM	11/11	1806	3796S	JE1LFX
UW7CN	11/11	1653	3796S	JE1LFX
UW8I	11/11	1602	3796S	JE1LFX
UY5ZZ	11/11	1804	3796S	JE1LFX
V63JQ	11/03	2117	3503C	JH3SIF
V63JQ	11/03	2204	3507C	JL1DUE
V63JQ	11/11	1156	3800S	JE1LFX
V63JQ	11/11	2041	3508C	JA1VLK
V63JQ/K	11/02	2137	3509C	JA7MSQ
V63JY/P	11/08	1954	3505C	JH8KFE
V63UA	11/05	2019	3505C	JR2KDN
V63UA	11/05	2100	3505C	JH3SIF
V63UA	11/05	2110	3505C	JA1VLK
V63UA	11/06	2127	3503C	JA7MSQ
V63UA	11/06	2132	3503C	JK1LUY
V63UA	11/06	2359	3503C	JL1DUE
V63UA	11/07	2311	3503C	JL3TEM
V63UA*	11/07	2330	3503C	JG1EIQ
V63UA	11/08	2237	3503C	JG1EIQ
V63UA	11/09	2131	3503C	JH8KFE
V63UA	11/09	2132	3503C	JK2VOC
VA7HIQ/W6	11/11	1443	3800S	JE1LFX
VC7G	10/28	1006	3798S	JE1LFX
VE7KB	11/11	1347	3800S	JE1LFX
VE7SZ	11/11	1604	3796S	JE1LFX
VK2BJ	11/11	1009	3799S	JE1LFX
VK3AVV	11/11	1136	3799S	JE1LFX
VK3QB	11/11	1234	3800S	JE1LFX
VK4BNH	11/11	1202	3800S	JE1LFX
VK4BUI	11/11	0957	3799S	JE1LFX
VK4EN	11/11	0942	3799S	JE1LFX
VK4FZ	11/11	0937	3799S	JE1LFX
VK4KAD	11/11	0928	3799S	JE1LFX
VK4ZN	11/11	0916	3799S	JE1LFX
VK5ZSA	11/11	1052	3800S	JE1LFX
VK9CGG	11/11	0641	3507C	JR3GIY
VR2BG*	11/07	2329	3502C	JG1EIQ
VY2ZM	11/03	0625	3793S	JR3GIY
W1FQ	11/14	2058	3793S	JA8BMK
W2FJP/KH2	11/09	1900	3513C	JR2KDN
W2ZM	11/14	2102	3793S	JA8BMK
W4JS	11/13	2102	3793S	JA8BMK
W4PV	11/11	1152	3800S	JE1LFX
W4PZV	11/11	1154	3800S	JE1LFX
W4SVO	11/11	1127	3799S	JE1LFX
W4ZWE	11/11	1308	3800S	JE1LFX
W5LT	11/11	1241	3800S	JE1LFX
W5PR	11/11	1008	3799S	JE1LFX
W5PR	11/11	2049	3793S	JF1IXE
W6CCP	11/11	1325	3800S	JE1LFX
W6KH	11/11	0954	3799S	JE1LFX
W6KW	10/28	0803	3797S	JE1LFX
W6RFL	11/11	1446	3800S	JE1LFX
W7BJ	11/11	1013	3799S	JE1LFX
W7CB	11/11	1406	3800S	JE1LFX
W7JY	11/11	1431	3800S	JE1LFX
W7KNA	11/11	1339	3800S	JE1LFX
W7NNN	11/13	1907	3505C	JR2KDN
W7RV	11/11	1105	3800S	JE1LFX
W7USA	11/11	1147	3800S	JE1LFX
W7WA	11/11	1532	3796S	JE1LFX
W9XQ	11/11	1014	3799S	JE1LFX
WB6JJJ	11/11	0829	3799S	JE1LFX
WB6QPG	11/11	1447	3800S	JE1LFX
WB6WB	11/11	1311	3800S	JE1LFX
WHAC	10/29	2254	3798S	JK2VOC
WHS	11/11	1206	3800S	JE1LFX
WHS	11/12	2053	3795S	JK2VOC
XF4DL	10/21	1719	3795S	JA7MSQ
XF4DL	10/21	1750	3795S	JA8BMK
XF4DL	10/21	1920	3795S	JR2KDN
XF4DL	10/21	2256	3795S	JL1DUE
XF4DL	10/22	0827	3502C	JE1LFX
XF4DL	10/22	1744	3502C	JA1VLK
XF4DL	10/22	1745	3502C	JA7MSQ
XF4DL	10/22	1838	3502C	JL1DUE
XF4DL	10/22	1857	3502C	JR2KDN
XF4DL	10/22	2048	3502C	JR3GIY
XF4DL*	10/26	1952	3502C	JG1EIQ
XF4DL	10/26	2028	3502C	JG1OWV
XF4DL	10/28	0909	3798S	JE1LFX
XF4DL	10/30	2149	3502C	JG1EIQ
XF4DL	10/30	2225	3502C	JA8BMK
XF4DL	11/03	2017	3502C	JH3SIF
XF4DL	11/04	1626	3502C	JF1IXE
XF4DL	11/04	2158	3790S	JG1OWV
XU7AGO	10/24	0554	3504C	JR2KDN
XX9C	10/29	1932	3802S	JK2VOC
Y19DXX	11/13	0424	3502C	JR2KDN
YBZDD	11/11	1316	3800S	JE1LFX
YBZZ	11/11	1148	3800S	JE1LFX
YB2LSR	11/11	1315	3800S	JE1LFX
YC1UGK	11/11	1451	3800S	JE1LFX
YI9KT	10/27	0621	3507C	JA7MSQ
YI9KT	11/03	0617	3507C	JL1DUE
YI9KT	11/08	0513	3508C	JA1VLK
YI9KT	11/10	0645	3507C	JH8KFE
YT6A	10/19	0607	3799S	JR2KDN
YT6A	10/20	0633	3799S	JR3GIY
YT6A	10/25	0548	3790S	JR2KDN
YT6A	10/28	0616	3794S	JA7MSQ
YT6T	10/17	0440	3509C	JR2KDN
ZK2PX	10/17	2126	3795S	JR2KDN
ZK2PX	10/17	2143	3795S	JA7MSQ
ZK2PX	10/18	2124	3505C	JR2KDN
ZK2PX*	10/18	2137	3505C	JG1EIQ
ZK2PX	10/18	2204	3505C	JA7MSQ
ZL1AIX	11/11	0811	3799S	JE1LFX
ZL1BOQ	11/11	0910	3799S	JE1LFX
ZL2CVJ	11/11	1145	3800S	JE1LFX
ZL2WL	11/11	1155	3800S	JE1LFX
ZL4AS	11/11	0937	3799S	JE1LFX
ZL8R	10/17	1643	3512C	JK1LUY
ZL8R*	10/18	0031	3514C	JG1EIQ
ZS4U	10/23	0619	3793S	JR3GIY
ZZ1AA	11/02	2211	3504C	JA7MSQ
ZZ1AA	11/02	2356	3506C	JL1DUE
3V6T	10/30	0507	3798S	JA8BMK
3V6T	10/30	0554	3798S	JR2KDN
3V6T	10/30	0631	3798S	JR3GIY
3XD2Z	10/31	0608	3512C	JR2KDN
4L4MG	11/09	0447	3793S	JA8BMK
4N1DV	11/13	0539	3793S	JA8BMK
4N6FZ	10/21	0615	3792S	JR2KDN
4O6EME	10/31	0640	3512C	JR2KDN
4X4DK	10/23	0619	3504C	JH8KFE
4Z5ML	11/13	0606	3793S	JA8BMK
5B/K3UY	10/31	0615	3504C	JR2KDN
5B/K3UY	10/31	0639	3504C	JR3GIY
5B4AIF	11/13	0531	3793S	JA8BMK
5D5A	10/28	0553	3797S	JR2KDN
5H3EE	11/09	0629	3504C	JR2KDN
7XRY	10/26	0620	3797S	JR2KDN
7X5VRK	11/13	0651	3793S	JA8BMK
9A4EP	11/14	0543	3793S	JA8BMK
9G5OO	11/13	0625	3793S	JA8BMK
9G5OO	11/13	0644	3799S	JR3GIY
9M2AX	10/22	2121	3509C	JG1OWV
9Q1TB	11/13	0630	3793S	JA8BMK
9V1RH	11/11	1109	3800S	JE1LFX
 
 
yVlgz
A41LD	10/16	0617	7055S	JGTCL
A41LD	10/16	0624	7068S	JA8BMK
A41MS	10/21	0335	7055S	JGTCL
A45WD*	11/06	2342	7012C	JG1EIQ
A45WD*	11/07	2355	7012C	JA3-65
A7RRY	11/13	0652	7087S	JR2KDN
A7RRY	11/13	0652	7087S	JGTCL
A7RRY*	11/14	2356	7001C	JG1EIQ
A71EM*	10/21	0540	7023C	JA3-65
AE6AA	11/05	1845	7073S	JO7CVU
AH2R	10/28	2206	7081S	JA1AAA
AH7C	10/28	1614	7085S	JK2VOC
AH7C	10/28	1658	7085S	JA1AAT
AH7C	10/28	1951	7099S	JA1CSL
AH7C	10/28	2036	7099S	JGTCL
AP2RR	10/31	0605	7062S	JA8BMK
B1Z	10/28	1839	7095S	JA1CSL
B1Z	10/29	0459	7088S	JA1AAT
B7P	10/28	1848	7075S	JK2VOC
BA7NQ/UT3UA	10/20	2334	7005C	JL3TEM
BV2B	10/28	1902	7062S	JA1CSL
BV2B	10/28	1954	7072S	JA1AAT
BV6GU	10/28	2331	7047S	JK2VOC
BV6GU	11/11	2126	7936S	JL8MBF
BV6GU	11/12	2008	7098S	JA1CSL
BY8AC	11/10	1937	7003C	JA1CSL
C52T	10/27	1643	7009C	JR2KDN
C6APR	10/30	2002	7013C	JR2KDN
CE/VE7SV*	10/17	1925	7007C	JA1AAA
CE3BFZ	10/28	1916	7045S	JA1CSL
CN8SG	10/25	0627	7066S	JA8BMK
CQ9T	10/28	1645	7074S	JGTCL
CT1APE	10/27	0642	7087S	JA8BMK
CT1CJJ	10/27	0612	7066S	JA8BMK
CT3YA	10/29	0704	7035S	JA8BMK
CX2CC	11/14	1703	7078S	JO7CVU
CX2DDP	11/14	1827	7078S	JO7CVU
CX5BW	10/16	0640	7068S	JA8BMK
CX5BW	11/12	1852	7***S	JL8MBF
D2VB	10/17	0622	7001C	JR2KDN
DL1IAO	10/22	2247	7008C	JA1CSL
DP7A	10/22	2243	7015C	JA1CSL
DTHF	10/28	1726	7072S	JK2VOC
DTHF*	10/28	1745	7071S	JRAMD
DTHF	10/28	1750	7***S	JL8MBF
DU11ST	10/28	1831	7080S	JA1CSL
DU1EV	11/11	1805	7***S	JL8MBF
DU1EV/1	10/17	0955	7030C	JE1LFX
DU1IST	10/28	1906	7080S	JK2VOC
DU1IST	10/28	1950	7080S	JA1AAT
DU1IST	10/29	0821	7087S	JE1LFX
DU1IST*	10/29	2026	7096S	JRAMD
DU1IST	10/29	2030	7***S	JL8MBF
DU1IST/1	10/17	0915	7088S	JE1LFX
DU1IST/1	10/17	2116	7088S	JL3TEM
DU1IVT	11/12	1942	7091S	JA1CSL
DU9RG*	10/28	1744	7077S	JRAMD
DX6M	10/29	1958	7040S	JA1CSL
E51EPN	11/08	1725	7017C	JA1CSL
E51PDX	11/07	1942	7011C	JL1DUE
E51PDX	11/07	2101	7011C	JA1AAA
E51PDX*	11/07	2131	7011C	JG1EIQ
E51PDX	11/11	1813	7009C	JF1IXE
E51PDX	11/15	2001	7008C	JA7MSQ
E51PEN	11/06	1824	7005C	JA7MSQ
E51PEN*	11/06	2105	7005C	JA1AAA
E51PEN	11/08	1620	7005C	JL1DUE
E51PEN	11/08	2139	7023C	JH8KFE
E51PEN	11/08	2211	7023C	JA1AAA
E51PEN	11/10	1646	7023C	JA8BMK
E51PEN	11/14	1808	7023C	JA1VLK
E51QMA	10/27	2029	7013C	JR2KDN
E51QMA*	10/27	2030	7013C	JA3-65
E51QMA*	10/27	2115	7013C	JA1AAA
E51QMA	11/03	1802	7011C	JK1LUY
E51QMA*	11/03	1825	7010C	JRAMD
E51QMA	11/03	1834	7011C	JA7MSQ
E51QMA*	11/04	1938	7028C	JG1EIQ
E51QMA	11/04	2216	7005C	JA1CSL
E51QMA	11/04	2236	7005C	JL1DUE
EA6AFE	10/23	0606	7060S	JA8BMK
EA8AE	10/23	0632	7060S	JA8BMK
EA8AH	10/27	0449	7080S	JGTCL
EA8AH	10/30	0545	7061S	JA8BMK
EA8AI	10/30	0438	7042S	JA8BMK
EA8AI*	10/30	0500	7062S	JA3-65
EA8BMG	10/20	0725	7085S	JA8BMK
EA8CAC	10/27	0704	7074S	JA8BMK
EA8H	10/27	0427	7007S	JA8BMK
EA8WH	10/23	0644	7060S	JA8BMK
EA8YT	10/23	0616	7060S	JA8BMK
EA9BW	10/20	0612	7065S	JA8BMK
EA9LZ	10/28	0901	7062S	JA8BMK
EK3SA*	10/20	0552	7***S	JL8MBF
EL8F	10/18	0539	7063S	JA8BMK
EM1L	10/17	2256	7014C	JL1DUE
EM1M	10/16	0731	7017C	JA1CSL
ES2DJ	10/19	2111	7009C	JA1CSL
ES5RW	10/28	2147	7073S	JA8BMK
EW2MA	10/21	0440	7061S	JA8BMK
EW3LW	10/21	0518	7061S	JA8BMK
EW7LO	11/11	0636	7063S	JA8BMK
EW8EI	10/21	0508	7061S	JA8BMK
EX8VI	10/25	0355	7079S	JA8BMK
EY7AF	10/28	2153	7050S	JA8BMK
EY7AF*	10/28	2212	7***S	JL8MBF
FM/K9NW	10/30	1853	7006C	JR2KDN
FR5BT*	10/27	2335	7008C	JA1AAA
FR5BT*	11/03	2308	7006C	JG1EIQ
HA53FIN	10/21	0522	7079S	JGTCL
HA53FIN	10/21	0622	7079C	JR2KDN
HA55OV	11/14	0637	7060S	JGTCL
HA55OV	11/15	0442	7011C	JR2KDN
HA56NF	10/25	0636	7067S	JGTCL
HA57PL	11/15	0420	7078S	JR2KDN
HA7AP	11/15	2348	7006C	JL1DUE
HD2A	10/28	1638	7079S	JGTCL
HD2A	10/29	1818	7082S	JO7CVU
HG1956R	11/01	0546	7068S	JGTCL
HG1956R	11/01	0624	7063S	JR2KDN
HG1S	10/30	0609	7094S	JGTCL
HKGU/1	11/11	1706	7001C	JR2KDN
HKGU/1	11/13	0744	7006C	JE1LFX
HKGU/1	11/13	2031	7007C	JL1DUE
HLFHQ	10/20	1645	7012C	JA1CSL
HL87NSF	10/20	1727	7***S	JL8MBF
HQ4R	10/26	0913	7007C	JE1LFX
HR2FP	10/31	2002	7085S	JA8BMK
HR2RCH	10/28	2131	7092S	JA8BMK
HR2RCH	10/28	2141	7092S	JGTCL
HSZEE	10/28	2205	7073S	JGTCL
HZ1GW	11/10	0518	7065S	JA8BMK
HZ1MM	10/21	0548	7061S	JA8BMK
IK3SSS	11/12	0642	7065S	JA8BMK
IO3Z	10/30	0415	7041S	JO7CVU
IR4M	10/30	0355	7039S	JO7CVU
ISSLR	10/20	0720	7085S	JA8BMK
J28JA	10/20	0734	7085S	JA8BMK
JT1C	10/28	1845	7060S	JGTCL
JT1C	10/28	1900	7048S	JK2VOC
JT1C	10/28	1906	7488S	JL8MBF
JT1C	10/28	1913	7048S	JA1CSL
JT1CO	10/20	1914	7007C	JH8KFE
JT1CO	10/21	0203	7***S	JL8MBF
JT1CO	11/11	2055	7528S	JL8MBF
JT1CO	11/11	2205	7053S	JGTCL
JT1CS	11/12	0726	7065S	JA8BMK
JT1DA	11/04	1127	7079S	JA8BMK
JT1F	10/20	0547	7005C	JL3TEM
JT1F	10/20	0553	7006C	JA2KSO
JU1DX	10/28	2203	7075S	JA8BMK
JV8ӃBV	11/02	0730	7073S	JGTCL
JV8ӃCJ	10/29	2021	7059S	JA1AAA
JV8ӃCJ	10/29	2104	7060S	JGTCL
JV8ӃCO	11/01	2314	7004C	JA1CSL
JV8ӃDA	11/11	2207	7059S	JGTCL
JW5E	10/29	1727	7036S	JA8BMK
JW7QIA	10/27	0526	7063S	JA8BMK
JW7QIA	10/27	0557	7063S	JGTCL
KRF	10/28	1708	7***S	JL8MBF
K6NA	10/28	1856	7***S	JL8MBF
K7RL	10/28	1557	7***S	JL8MBF
KH2F	11/11	2045	7093S	JK2VOC
KH2F	11/11	2048	7***S	JL8MBF
KH2F	11/12	1849	7081S	JL3TEM
KH2F	11/12	1856	7081S	JGTCL
KP2/N4BP*	11/02	1930	7014C	JA3-65
LO2F	10/28	1848	7071S	JA1CSL
LQ5H	11/12	1908	7665S	JL8MBF
LQ5H	11/12	2016	7066S	JA1CSL
LR2F	10/28	1729	7061S	JL1DUE
LR2F	10/28	1912	7712S	JL8MBF
LU3EAQ	10/22	1910	7008C	JA1CSL
LU4AAO	10/16	0629	7003C	JA1VLK
LU5HM	10/28	1855	7065S	JA1CSL
LU6EF	10/18	1616	7003C	JA1CSL
LU8EOT	10/30	1756	7079S	JA1CSL
LU9ESD	10/30	2025	7***S	JL8MBF
LX/PA8AD	11/05	0540	7011C	JR2KDN
LX1KC*	11/02	0004	7010C	JG1EIQ
LY2MM	11/01	2322	7006C	JA1CSL
MMBUL	10/27	0546	7051S	JA8BMK
N2IC	10/28	1606	7***S	JL8MBF
N6ED	10/28	1729	7***S	JL8MBF
N6RO	10/28	1725	7***S	JL8MBF
NH2Y	11/10	1830	7***S	JL8MBF
NK7U	10/28	1649	7***S	JL8MBF
OA4BUG	10/15	1958	7088S	JA8BMK
OA4WW	10/28	1600	7099S	JGTCL
OA4WW*	10/28	1832	7059S	JA3-65
OA4WW	10/28	1955	7050S	JA8BMK
OA4WW	10/29	1744	7060S	JO7CVU
OA4WW*	10/29	2014	7***S	JL8MBF
OE4XLC*	10/20	0619	7***S	JL8MBF
OHZ	10/28	2145	7055S	JA8BMK
OHZ	10/28	2225	7055S	JGTCL
OL4JAZZ	11/10	0559	7059S	JGTCL
OL4JAZZ	11/10	0601	7059S	JR2KDN
OMM	10/30	0345	7088S	JO7CVU
OMWR	11/15	2359	7009C	JL1DUE
OX3PG	11/05	0612	7083S	JR2KDN
OY3QN*	11/06	0205	7003C	JA3-65
OY3QN	11/08	0046	7014C	JL1DUE
P4A*	10/28	1740	7049S	JA3-65
P4A	10/28	1803	7049S	JGTCL
PJ2T	10/28	1647	7035S	JGTCL
PJ4E	10/28	1728	7035S	JA8BMK
PJ4T	10/28	1944	7034S	JA8BMK
PS2T	10/28	1740	7093S	JA8BMK
R1FJT*	11/06	0140	7006C	JA3-65
R1FJT	11/08	0006	7009C	JL1DUE
R7C	11/06	0700	7053S	JL1DUE
RAAE	11/11	1929	7596S	JL8MBF
RAQC	11/11	2011	7049S	JA1CSL
RA4HTX	11/12	0339	7621S	JL8MBF
RUAAM	10/31	2117	7515S	JL8MBF
RU6LA	10/28	2200	7056S	JA1CSL
RV1AW/	10/28	1803	7045S	JK2VOC
RV1AW/	10/28	1833	7457S	JL8MBF
RWSJ	11/11	1704	7***S	JL8MBF
RWUM	11/11	1759	7684S	JL8MBF
RWUU	10/29	2027	7944S	JL8MBF
RX3DQX	11/01	2308	7009C	JA1CSL
RZSR	11/03	2220	7***S	JL8MBF
S51Z	11/12	0249	7525S	JL8MBF
S52F	10/26	0807	7011C	JA1CSL
S53F*	10/29	2333	7537S	JL8MBF
SM4OTI	11/09	2253	7005C	JA1CSL
SM4OTI	11/09	2320	7002C	JL1DUE
SM7DAY/P	10/24	0005	7002C	JL1DUE
SP8BRQ	11/12	0243	7***S	JL8MBF
ST2M	11/04	0600	7053S	JA8BMK
ST2M	11/04	0650	7080S	JGTCL
SU9FL	11/03	0611	7004C	JR2KDN
SU9FL	11/03	0631	7004C	JL1DUE
SV5/DL3DLN	10/19	0623	7008C	JA2CG
SV5KJZ	10/25	0558	7068S	JA8BMK
SV9CJO	11/04	1307	7079S	JA8BMK
T4OM	10/28	2049	7038S	JA8BMK
T77EB	11/10	0632	7059S	JGTCL
T7OA	10/29	0654	7080S	JA8BMK
T93X	11/04	1240	7079S	JA8BMK
T94DX	10/19	0711	7002C	JA1VLK
T96Q	10/30	0409	7053S	JO7CVU
TA1HZ	10/21	0453	7061S	JA8BMK
TA2KK*	10/21	0525	7010C	JA3-65
TA2VO	10/20	0602	7065S	JA8BMK
TA3D	11/01	0135	7065S	JA8BMK
TA3KZ	10/25	0516	7045S	JA8BMK
TC125ATA	10/25	0619	7077S	JGTCL
TC2/25AT	10/16	0552	7068S	JA8BMK
TG9ATG	10/30	0111	7218S	JA8BMK
TK/DL2SBY	11/04	0543	7056S	JR2KDN
TK/DL2SBY	11/10	0623	7001C	JR2KDN
TK/DL3SBY	11/10	0628	7001C	JA2CG
TT8FT	10/21	0623	7069S	JA8BMK
TT8FT	10/28	0613	7080S	JA8BMK
TT8PK	10/22	0523	7080S	JA8BMK
TT8PK	10/22	0547	7080S	JGTCL
TU2/F5LDY	10/25	0621	7085S	JR2KDN
TU2/F5LDY	11/14	0700	7088S	JL1DUE
TU2/F5LDY	11/14	0702	7088S	JGTCL
UACNX	11/11	1725	7896S	JL8MBF
UACNX	11/11	2353	7088S	JL1DUE
UA9UZZ	10/28	2014	7666S	JL8MBF
UP5G	10/28	2149	7089S	JA1CSL
UP5G	10/29	2249	7031S	JK2VOC
UTRF*	11/09	0547	7765S	JL8MBF
UW2I	11/12	0325	7***S	JL8MBF
UY2VM	10/23	2359	7006C	JL1DUE
UY2VM	10/27	2245	7006C	JA1CSL
V31LL	10/16	2059	7018C	JA7MSQ
V31LL	10/17	2130	7017C	JA1CSL
V31LL	10/18	2050	7017C	JR2KDN
V31LL	10/18	2102	7017C	JL1DUE
V31LL*	10/20	2115	7013C	JA3-65
V51W*	10/29	0122	7092S	JA3-65
V51W	10/29	0144	7092S	JL1DUE
V51W	10/30	0646	7096S	JA8BMK
V63FP	11/06	1208	7082S	JA8BMK
V63JQ/K	11/02	1812	7005C	JA7MSQ
V63JQ/P	11/08	0123	7007C	JR2KDN
V63JY*	11/03	1846	7007C	JRAMD
V63JY*	11/04	1955	7008C	JG1EIQ
V63JY	11/10	1925	7009C	JA1CSL
V63VE*	11/03	1925	7088S	JRAMD
V63VE	11/03	1942	7087S	JGTCL
V63VE	11/03	2025	7***S	JL8MBF
V63VE	11/03	2032	7088S	JA1CSL
V73SC	11/03	1759	7074S	JGTCL
V73SC*	11/03	1802	7074S	JRAMD
V73SC	11/03	1835	7***S	JL8MBF
VE7SV	10/28	1835	7090S	JA1CSL
VK4UC	10/28	1804	7032S	JK2VOC
VK8AA	10/28	2135	7060S	JA1CSL
VK8AA	10/29	2020	7***S	JL8MBF
VK8NSB	11/13	2103	7019C	JA1CSL
VK9CGG*	11/02	2010	7007C	JA3-65
VK9CGG	11/07	0557	7004C	JA1AAA
VK9CGG	11/07	0637	7005C	JA1VLK
VK9CGG	11/09	0728	7007C	JH8KFE
VP2MQD	10/27	0724	7074S	JA8BMK
VP5DX	10/28	2026	7052S	JA8BMK
VQ9JC*	10/20	0120	7008C	JA3-65
VR2AJ	11/13	2125	7005C	JA1CSL
VR2AJ	11/14	2359	7009C	JL1DUE
VR2XLN	10/28	1923	7058S	JA8BMK
VR2XLN	10/28	1930	7058S	JA1CSL
VU3SIO	11/06	0201	7080S	JA8BMK
W2FJP/KH2	11/08	2205	7026C	JA1AAA
W2FJP/KH2	11/11	0039	7008C	JA7MSQ
W6OAT	10/28	1732	7***S	JL8MBF
W6YI	10/28	1602	7***S	JL8MBF
W7VJ	10/28	1637	7***S	JL8MBF
WB6Z/KH6*	11/11	1735	7***S	JL8MBF
WHS	11/11	2147	7096S	JGTCL
WHS	11/12	1947	7084S	JA1CSL
WHS	11/12	2033	7084S	JK2VOC
XE1HIE	11/14	1757	7078S	JO7CVU
XE1I*	10/24	2152	7002C	JA3-65
XF4DL*	10/18	1931	7002C	JA1CSL
XF4DL	10/19	1920	7002C	JR2KDN
XF4DL	10/19	1921	7002C	JA7MSQ
XF4DL	10/19	1932	7002C	JA8BMK
XF4DL	10/19	2011	7023C	JA1CSL
XF4DL*	10/19	2049	7002C	JG1EIQ
XF4DL	10/19	2118	7002C	JL1DUE
XF4DL*	10/19	2130	7002C	JA3-65
XF4DL*	10/19	2133	7002C	JRAMD
XF4DL	10/20	1604	7023C	JA1VLK
XF4DL	10/20	1659	7023C	JK1LUY
XF4DL	10/20	1803	7024C	JA2CG
XF4DL	10/20	1818	7023C	JH8KFE
XF4DL*	10/20	2028	7236C	JL8MBF
XF4DL	10/21	1800	7008C	JG1EIQ
XF4DL	10/21	1955	7008C	JA1AAT
XF4DL	10/21	2103	7008C	JA1AAA
XF4DL	10/22	0631	7087S	JE1LFX
XF4DL	10/22	1452	7082S	JA8BMK
XF4DL*	10/22	1457	7087S	JRAMD
XF4DL	10/22	1601	7087S	JGTCL
XF4DL	10/22	1640	7087S	JR2KDN
XF4DL	10/22	1823	7087S	JA7MSQ
XF4DL	10/22	1852	7087S	JG1OWV
XF4DL	10/22	1953	7087S	JA1VLK
XF4DL	10/22	1958	7087S	JL1DUE
XF4DL	10/23	1913	7060S	JO7CVU
XF4DL	10/30	2334	7020C	JL3TEM
XF4DL	11/03	1746	7024C	JF1IXE
XF4DL	11/03	1805	7024C	JH3SIF
XU7ADX	10/24	0730	7002C	JR2KDN
XU7ADX	10/24	0735	7002C	JA1VLK
XU7AGO*	10/25	0250	7001C	JA3-65
XU7AZP	10/25	2042	7065S	JGTCL
XU7AZP	10/26	2025	7065S	JR2KDN
XU7JGE	10/27	2130	7096S	JGTCL
XU7MDY	10/25	2042	7002C	JA1CSL
XU7MDY	10/31	2020	7007C	JG1EIQ
XV2LH*	11/02	0006	7007C	JG1EIQ
XX9C	10/28	1807	7068S	JK2VOC
XX9C	10/28	1826	7068S	JA1CSL
XX9C	10/28	1906	7068S	JGTCL
XX9C	10/28	1926	7068S	JA8BMK
XX9C	10/28	2000	7068S	JA1AAT
XX9C*	10/28	2125	7068S	JA1AAA
XX9C*	10/29	0714	7078S	JRAMD
XX9C*	10/29	2110	7068S	JA3-65
XX9C	10/29	2333	7068S	JL3TEM
YBZDD	11/11	2006	7087S	JA1CSL
YBZZ	11/11	2001	7087S	JA1CSL
YC3JBJ	11/05	2259	7017C	JG1EIQ
YC9WZJ	11/11	1743	7***S	JL8MBF
YC9WZJ	11/11	1828	7088S	JK2VOC
YEX	10/28	2112	7083S	JA1CSL
YE1ZAT	10/29	0609	7083S	JA1AAT
YI9KT*	10/22	0559	7007C	JA3-65
YI9KT	10/27	0637	7047S	JA8BMK
YN2EJ	10/28	1755	7064S	JGTCL
YN2EJ*	10/28	1810	7064S	JA3-65
YN2ET	10/28	1722	7064S	JA8BMK
YO8OU	10/21	0619	7021C	JA7MSQ
YT7A	10/30	0347	7086S	JO7CVU
YT7A	11/11	2355	7088S	JL1DUE
YU7GMN	11/12	2312	7005C	JA1CSL
ZA/DL1RTL	11/10	0611	7022C	JR2KDN
ZA/DL1RTL	11/11	0716	7014C	JF1IXE
ZD7SGG	10/22	0645	7082S	JA8BMK
ZK2PX	10/16	2202	7012C	JR2KDN
ZK2PX	10/16	2203	7012C	JA7MSQ
ZK3DX	10/16	2159	7001C	JR2KDN
ZL/AI5P	10/30	2035	7016C	JR2KDN
ZL1AMO*	10/27	1711	7008C	JA1CSL
ZL3KSM*	11/07	1755	7010C	JA2KSO
ZL3WW	10/29	2000	7042S	JA1CSL
ZL8R	10/15	1646	7057S	JA8BMK
ZL8R	10/16	1610	7060S	JL1DUE
ZL8R	10/16	1807	7060S	JA7MSQ
ZL8R	10/17	1740	7002C	JA1CSL
ZM2M	10/28	1837	7094S	JA1CSL
ZP5MAL	10/28	1443	7068S	JA8BMK
3CM	10/31	0609	7049S	JR2KDN
3CM	10/31	0629	7049S	JA8BMK
3CM	11/01	0548	7061S	JGTCL
3CM	11/01	0600	7061S	JR2KDN
3V6T*	10/30	0420	7043S	JA3-65
3V6T	10/30	0443	7042S	JO7CVU
3V6T	10/30	0631	7043S	JA8BMK
3V8ST	10/22	0521	7080S	JA8BMK
3V8T	10/30	0429	7042S	JA8BMK
4E9D	10/28	2123	7077S	JA1CSL
4J3DZ	10/25	0655	7066S	JA8BMK
4LABC	10/30	0507	7058S	JA1VLK
4N1DV	10/24	0614	7007C	JR2KDN
4N1DV	10/24	0626	7007C	JA7MSQ
4N6FZ*	10/17	0628	7***S	JL8MBF
4N6FZ	10/17	0649	7080S	JR2KDN
4N8A	10/29	0551	7048S	JA1VLK
4N8A	10/30	0418	7042S	JO7CVU
4O3AB	10/27	2341	7006C	JL1DUE
4O3AB*	10/27	2345	7006C	JA1AAA
4O3AB*	10/28	0530	7003C	JA3-65
4O6EME	11/01	0547	7012C	JR2KDN
4X1MK	11/04	1119	7079S	JA8BMK
4X4RF*	11/09	0058	7005C	JG1EIQ
4ZJ	11/04	0541	7028C	JR2KDN
4Z5RR	11/10	0609	7042S	JA8BMK
4Z7R	10/19	0630	7001C	JA2CG
5B/AJ2O	10/27	0313	7064S	JR2KDN
5B/AJ2O	10/30	0335	7033S	JO7CVU
5B/AJ2O*	10/31	0106	7006C	JG1EIQ
5B/K3UY	10/31	0535	7074S	JGTCL
5B/WDKA	10/27	0458	7083S	JGTCL
5B4AHK*	11/06	0540	7077S	JA1AAA
5B4AHK	11/06	1110	7079S	JA8BMK
5B4MF	11/12	0647	7065S	JA8BMK
5N46BSN	10/22	0659	7082S	JA8BMK
5N6EAM	11/06	0601	7079S	JA8BMK
5N8NDP	11/01	1223	7065S	JA8BMK
5WAX	10/18	1637	7006C	JA1CSL
5WAX*	10/19	1900	7005C	JA3-65
6Y1V*	10/28	1750	7063S	JA3-65
6Y1V	10/28	1825	7063S	JGTCL
7X2LS	10/15	0508	7067S	JA8BMK
7X5JF	10/22	0606	7056S	JA8BMK
7X5JF	10/25	0543	7066S	JA8BMK
7X5VRK	10/22	0708	7082S	JA8BMK
7X5VRK	10/25	0645	7066S	JA8BMK
7X5VRK	11/01	1201	7065S	JA8BMK
8R1EA	10/27	1738	7011C	JR2KDN
9A1P	10/30	0454	7080S	JO7CVU
9H5SN	10/18	0501	7063S	JA8BMK
9J2VB	11/08	0704	7007C	JL1DUE
9J2VB	11/09	0626	7070S	JR2KDN
9J2VB*	11/11	0510	7001C	JA3-65
9K2FM	11/10	0634	7082S	JA8BMK
9K2YM	11/08	0501	7065S	JGTCL
9M2/JH3GCE*	11/08	2246	7006C	JG1EIQ
9M2/JH3GCN	10/16	2305	7009C	JA1CSL
9M2/JH3GCN	11/08	2205	7006C	JH8KFE
9M2/JH3GCN*	11/14	2211	7010C	JG1EIQ
9M2CNC*	10/29	2039	7077S	JRAMD
9M6BRC	10/28	2145	7080S	JGTCL
9M6BRC	10/29	1835	7074S	JA8BMK
9M6BRC	10/29	2215	7071S	JA1AAA
9M6BRC	10/29	2319	7083S	JK2VOC
9M6CNC	10/29	2027	7077S	JGTCL
9M6DXX	10/29	2120	7030S	JGTCL
9M6XRO	11/07	2339	7015C	JG1EIQ
9M6XRO	11/11	2203	7083S	JGTCL
9N7JO	10/17	2113	7005C	JA1CSL
9N7JO	10/29	2031	7074S	JGTCL
9N7JO*	10/29	2035	7075S	JA3-65
9Q1D	11/04	1144	7079S	JA8BMK
9Q1EX	11/02	1258	7065S	JA8BMK
9Q1TB	10/23	0650	7060S	JA8BMK
9Q1TG	10/24	0548	7068S	JA8BMK
9Q5TB	11/02	1305	7065S	JA8BMK
9V1QQ	11/10	2112	7010C	JH8KFE
9V1VV	11/04	1950	7007C	JG1EIQ
 
 
yPOlgz
C52T	10/25	1725	10115C	JA2CG
CX2AQ*	11/05	0655	10104C	JRAMD
CX7CO	10/20	1725	10108C	JA1CSL
CX7CO*	10/21	1809	10108C	JG1EIQ
CX7CO	11/02	0636	10106C	JA1AAT
D2VB	10/16	1444	10103C	JL1DUE
D2VB	10/20	0633	10103C	JA7MSQ
E51PDX	11/04	1725	10113C	JR2KDN
E51PDX	11/05	1715	10113C	JG1EIQ
E51PDX	11/06	1828	10106C	JA7MSQ
E51PDX	11/10	1628	10110C	JK1LUY
E51PDX	11/12	1709	10112C	JG1EIQ
E51PDX	11/12	1714	10111C	JL3TEM
E51PEN	11/05	1715	10105C	JR2KDN
E51PEN	11/09	1642	10108C	JH8KFE
E51PEN	11/12	1901	10110C	JA1VLK
E51QMA	10/26	1544	10106C	JR2KDN
E51QMA	10/26	1634	10105C	JA1AAT
E51QMA	10/27	1517	10112C	JR2KDN
E51QMA*	10/31	2151	10104C	JG1EIQ
E51QMA	10/31	2200	10104C	JA1CSL
E51QMA	11/02	1555	10106C	JA1VLK
E51QMA*	11/03	1454	10112C	JRAMD
E51QMA	11/04	1444	10111C	JF1IXE
EA8BEX	10/27	1713	10117C	JA2CG
EF5CPB	11/03	0638	10105C	JR2KDN
EM1J	10/18	0547	10106C	JG1EIQ
FO/N6JA	11/08	1357	10104C	JA1AAT
FO/N6JA	11/12	1706	10107C	JG1EIQ
G4RCG	11/11	1732	10105C	JA1CSL
HA51WD	10/21	0134	10121C	JH3SIF
HA58KW	10/25	0558	10114C	JR2KDN
HB9LCW	10/21	0453	10107C	JA1VLK
HB9LCW	10/21	0700	10105C	JA1AAT
HKGU/1	11/13	0635	10113C	JR2KDN
J28JA	10/16	0648	10105C	JA1AAT
J28JA	10/16	0655	10104C	JA1VLK
J28JA	10/16	0707	10105C	JA7MSQ
J28JA*	10/18	0640	10103C	JRAMD
J28JA	10/18	0643	10103C	JG1EIQ
J28JA	10/18	0717	10103C	JL1DUE
JT1BH	11/10	1922	10109C	JA1CSL
JT1DA	10/20	1656	10108C	JA1VLK
JT8ӃCS*	11/12	1736	10118C	JRAMD
K9ZO/ZL2	10/30	1827	10105C	JA1CSL
KH2/AKJ	11/14	1812	10108C	JA7MSQ
KH2/AKJ	11/14	1829	10109C	JA1VLK
KH2/AKJ	11/14	1840	10108C	JR2KDN
LU4KV	11/10	0744	10110C	JA1CSL
LU7ER	11/10	1556	10107C	JA1AAT
LU7HN	10/16	0738	10110C	JA1CSL
LX/PA8AD	11/03	1606	10103C	JR2KDN
LZ1195IR	11/11	0717	10102C	JF1IXE
LZ1195IR	11/12	2004	10108C	JA1CSL
MICLP	10/21	0642	10116C	JR2KDN
OM3DX	11/15	1545	10109C	JA1CSL
PJ4/W9NJY	10/25	0652	10108C	JR2KDN
PR7PO	10/27	1722	10107C	JA1CSL
R1FJT	10/24	2233	1028C	JL1DUE
RN1AI	10/20	2115	10121C	JA1CSL
RV1CC	11/05	1507	10108C	JA1CSL
S9SS	10/25	1528	10107C	JA2CG
TA/OK1XV	10/22	2302	10120C	JR2KDN
TA/OK3AA	10/22	2342	10120C	JR2KDN
TA/OK3AA	10/22	2350	10119C	JG1EIQ
TK/HA4DX	11/05	0618	10107C	JR2KDN
TT8PK*	11/10	0641	10102C	JRAMD
UK8OM	10/22	0600	10105C	JA1AAT
UK8OM	11/01	2121	10104C	JA1CSL
UK8OM	11/01	2123	10103C	JR2KDN
UN7AL	10/19	0720	10107C	JA1CSL
V5/DJ4SO	11/14	1409	10108C	JR2KDN
V5/DJ4SQ	11/14	1410	10108C	JA1VLK
V63JQ*	11/03	0753	10108C	JRAMD
V63JQ	11/03	0758	10110C	JA7MSQ
V63JQ	11/08	1413	10107C	JA1AAT
V63JQ	11/08	1935	10109C	JA1CSL
V63JQ	11/12	0759	10108C	JL3TEM
V63JQ	11/12	2100	10109C	JH3SIF
V63JQ/K	11/01	2104	10108C	JA1CSL
V63JQ/K	11/01	2140	10109C	JK1LUY
V63JQ/K*	11/01	2237	10109C	JG1EIQ
V63JY	11/02	1749	10110C	JA2CG
V63JY	11/02	1841	10109C	JA1CSL
V63JY	11/03	0632	10110C	JH3SIF
V63JY	11/05	1744	10118C	JR2KDN
V63JY	11/06	1514	10107C	JA1AAT
V63JY	11/12	1622	10119C	JA1VLK
V63UA	11/07	0631	10103C	JA1AAT
V63UA	11/08	0632	10103C	JL3TEM
V63UA	11/09	2242	10105C	JA1CSL
V85SS*	10/19	0022	10105C	JG1EIQ
VK9CGG	10/31	0832	10105C	JE1LFX
VK9CGG	10/31	1647	10105C	JR2KDN
VK9CGG	10/31	1731	10105C	JA1VLK
VK9CGG	10/31	1741	10105C	JA1AAT
VK9CGG	10/31	1807	10105C	JA7MSQ
VK9CGG	10/31	1829	10105C	JA1CSL
VK9CGG	11/02	0844	10106C	JR2KDN
VK9CGG	11/02	2204	10106C	JL1DUE
VK9CGG	11/03	2148	10108C	JH3SIF
VK9CGG*	11/03	2154	10108C	JRAMD
VK9CGG	11/13	2302	10104C	JG1EIQ
VK9CGG	11/13	2318	10103C	JL3TEM
VP2MQD	10/30	2155	10104C	JR2KDN
XF4DL	10/18	1607	10103C	JA1CSL
XF4DL	10/19	0748	10103C	JE1LFX
XF4DL	10/19	1558	10103C	JA1VLK
XF4DL	10/19	1604	10103C	JR2KDN
XF4DL	10/20	0020	10103C	JL1DUE
XF4DL	10/21	1607	10103C	JG1EIQ
XF4DL	10/21	1615	10103C	JH8KFE
XF4DL	10/21	1733	10123C	JA2CG
XF4DL	10/21	1844	10103C	JK1LUY
XF4DL	10/21	2029	10102C	JA7MSQ
XF4DL	10/21	2046	10103C	JA1AAT
XF4DL	10/21	2310	10103C	JA8BMK
XF4DL	10/22	1628	10103C	JL3TEM
XF4DL	10/22	2258	10103C	JH3SIF
XF4DL	10/30	0525	10144C	JE1LFX
XF4DL	11/03	1727	10103C	JF1IXE
XF4DL*	11/04	1722	10103C	JRAMD
XU7MDY	10/30	2256	10104C	JG1EIQ
XU7MDY	11/03	0102	10103C	JF1IXE
XV2LH	10/26	0751	10104C	JE1LFX
XV2LH	10/26	1642	10104C	JA1AAT
XV2LH	10/26	2027	10104C	JR2KDN
YI9KT*	10/31	0101	10103C	JG1EIQ
YI9KT	11/03	0109	10109C	JF1IXE
YI9KT	11/12	0007	10103C	JA1CSL
YO8DU	10/18	0519	10115C	JR2KDN
YU6DZ	10/23	2133	10106C	JR2KDN
YU6DZ	10/23	2158	10106C	JG1OWV
YU6DZ	10/24	2248	10106C	JA7MSQ
ZA/DL1RTL	11/12	1550	10108C	JR2KDN
ZA/DL1RTL	11/13	0706	10106C	JE1LFX
ZA/DL1RTL	11/13	1537	10106C	JA1VLK
ZA/DL2RMC*	11/09	1500	10110C	JA1AAT
ZK2PX	10/18	0821	10107C	JE1LFX
ZL8R	10/16	1555	10108C	JK1LUY
3XD2Z	10/25	1727	10123C	JL1DUE
3XDZZ	11/02	1733	10103C	JA2CG
4O6EME	10/31	0530	10108C	JR2KDN
4ZJ	11/04	0013	10108C	JR2KDN
4Z8D	10/18	0624	10108C	JA1VLK
4Z8DT	10/18	0540	10108C	JG1EIQ
4Z8DT	10/18	0630	10108C	JA1AAT
5R8RJ	10/17	2257	10103C	JA1VLK
5R8RJ	10/23	0009	10106C	JR2KDN
6W1SE*	11/05	0648	10106C	JRAMD
6Y3T	10/31	0715	10106C	JR2KDN
8P9NX	10/27	0654	10108C	JA7MSQ
8Q7SU	11/03	2113	10109C	JR2KDN
8Q7SU*	11/05	0650	10104C	JRAMD
9A2AA/P	11/11	0057	10119C	JF1IXE
9A2AA/P	11/12	1350	10106C	JE1LFX
9A4A	10/18	0648	10106C	JG1EIQ
9J2VB	11/09	1400	10103C	JH8KFE
9J2VB	11/11	0748	10102C	JL1DUE
9K2MU	11/01	2113	10103C	JA1CSL
9M2/JH3GCN	11/04	2233	10109C	JH3SIF
9M2XOR	11/08	0235	10109C	JR2KDN
9Q1D	11/12	0325	10126C	JL1DUE
 
 
yPSlgz
A35AX	11/02	1821	14014C	JA7MSQ
A35AX	11/03	1415	14009C	JRAMD
A35AX	11/03	1439	14009C	JF1IXE
A35AX	11/03	1440	14009C	JR2KDN
A35AX	11/03	1440	14009C	JR2KDN
A35AX*	11/03	1440	14008C	JA3-65
A35AX	11/03	1442	14009C	JH3SIF
A35AX	11/13	1602	14250S	JO7CVU
A45WD*	10/28	2120	14321S	JRAMD
A47JOTA	10/21	2123	14200S	JR2KDN
A61R	11/04	1408	14200S	JGTCL
A7RRY*	11/04	1353	14019C	JRAMD
A7RRY	11/04	1436	14020C	JF1IXE
A7RRY	11/11	0513	14005C	JE1LFX
A7RRY	11/11	0559	14205S	JE1LFX
A7RRY	11/11	1410	14005C	JR2KDN
A7RRY	11/11	1435	14005C	JH3SIF
A7RRY	11/11	1453	14205S	JGTCL
A7RRY	11/11	1459	14205S	JR2KDN
A7RRY*	11/11	1501	14205S	JRAMD
A71EM*	10/22	1330	14188S	JRAMD
AH2R	10/28	1238	14282S	JK2VOC
AH2R	10/28	1823	14217S	JL3TEM
AH2R	10/29	1446	14217S	JRAMD
AH7C	10/28	1231	14222S	JK2VOC
AH7C	10/29	1423	14194S	JA1CSL
AL1G	10/29	0723	14190S	JRAMD
AL1G*	11/05	0633	14009C	JRAMD
AT6MYL	10/21	2235	14205S	JR2KDN
AY8A	10/29	1426	14176S	JA1CSL
BA7NQ/UT3UA	10/20	1433	14013C	JA1CSL
BV2B	10/28	1234	14228S	JK2VOC
BV6GU	11/12	1720	14285S	JRAMD
BY1BZH	10/28	1219	14155S	JK2VOC
C52T	10/26	1712	14178S	JR2KDN
C52T	10/31	1720	14183S	JA1VLK
C5DXC*	11/03	1653	14174S	JRAMD
C5DXC	11/03	1659	14174S	JR2KDN
C5DXC*	11/04	1740	14167S	JA3-65
C5DXC	11/05	1711	14195S	JGTCL
C5DXC	11/15	1640	14257S	JO7CVU
CE/VE7SV	10/18	0615	14182S	JR2KDN
CE/VE7SV*	10/18	0645	14182S	JRAMD
CE6TC	10/29	1418	14226S	JA1CSL
CE6TC	10/29	1617	14192S	JK2VOC
CN2ZR	10/28	1708	14138S	JH3SIF
CN3ZR*	10/28	1720	14139S	JA3-65
CT3FT	10/31	1810	14012C	JA7MSQ
CT3FT	11/04	1701	14192S	JRAMD
CT3FT*	11/04	1715	14192S	JA3-65
CU1CB	11/05	1730	14175S	JGTCL
CU1CB*	11/05	1757	14175S	JRAMD
CU1CB	11/11	1749	14175S	JF1IXE
CV5D*	10/29	1222	14275S	JRAMD
CV5D	11/12	1540	14227S	JRAMD
CX5BW	11/11	1736	14184S	JK2VOC
CX5BW	11/11	1846	14185S	JF1IXE
CX5BW	11/12	1515	14191S	JRAMD
D2VB	10/21	1615	14005C	JL1DUE
D2DX*	11/03	0505	14020C	JA3-65
D2DX*	11/03	0505	14020C	JRAMD
D2OVB	10/25	0501	14195S	JA8BMK
DD2D	10/22	1620	14028C	JA1AAT
DF5A	10/22	1624	14038C	JA1AAT
DH8VV	10/22	1617	14018C	JA1AAT
DL3AMA	10/22	1611	14015C	JA1AAT
DL5ӃKHZ	11/04	1900	14052C	JR2KDN
DM7A	10/22	1555	14013C	JA1AAT
DTHF	10/28	1514	14241S	JK2VOC
DT8A*	10/28	1143	14197S	JRAMD
DU1IST	10/28	1454	14220S	JRAMD
DX1DBT	10/28	0906	14211S	JRAMD
DX1DBT	10/28	1230	14214S	JK2VOC
E21EIC	10/29	1254	14280S	JRAMD
E21EIC/4	11/15	0948	14202S	JRAMD
E51JD	10/28	1444	14220S	JRAMD
E51PDX	11/11	1318	14010C	JA7MSQ
E51PEN*	11/11	1210	14011C	JRAMD
E51PEN	11/11	1526	14012C	JR2KDN
E51PEN	11/12	1222	14004C	JRAMD
E51PEN	11/14	1331	14021C	JA1VLK
E51QMA	10/26	0850	14037C	JE1LFX
E51QMA	10/27	1030	14038C	JR2KDN
E51QMA	10/31	0934	14041C	JA1VLK
E51QMA	11/03	1600	14040C	JRAMD
E51QMA	11/03	1617	14040C	JL1DUE
E51QMA	11/03	1638	14040C	JH3SIF
E51QMA	11/13	1600	14043C	JK1LUY
E51TUG	11/03	1014	14254S	JGTCL
E51TUG*	11/03	1148	14254S	JA3-65
EA6NB	11/05	1647	14004C	JRAMD
EA6UN	11/04	1612	14029C	JRAMD
EA6UN*	11/04	1630	14029C	JA3-65
EA6UN	11/05	1635	14216S	JRAMD
EA6UN	11/11	1711	14243S	JGTCL
EA6UN	11/11	1721	14243S	JF1IXE
EA6UN	11/12	1706	14250S	JG1HQA
EA8TH*	11/04	1744	14199S	JRAMD
EA9LZ*	10/29	1820	14280S	JRAMD
EC8ADW	11/05	1724	14244S	JGTCL
EI2HW*	11/05	1750	14166S	JA3-65
EL2AR*	10/28	0810	14194S	JRAMD
EM1U	10/16	1857	14020C	JA1VLK
EO3Q*	11/05	1736	14211S	JRAMD
EP3HF	10/26	1942	14200S	JR2KDN
ERND	10/29	1543	14195S	JRAMD
ER4DX	11/12	1708	14212S	JRAMD
ES6Q	10/29	1608	14153S	JK2VOC
EX2X	10/28	1856	14215S	JRAMD
EX8AA	10/28	1221	14161S	JK2VOC
FG1GW	10/26	0730	14197S	JR2KDN
FG1GW	10/26	0755	14197S	JO7CVU
FK8GM*	10/28	1838	14190S	JRAMD
FK8GM	10/28	1923	14191S	JK2VOC
FK8GM	10/29	1821	14190S	JL3TEM
FM/KNW	10/27	0717	14007C	JA1VLK
FM/K9NW	10/27	0746	14008C	JR2KDN
FM/K9NW*	10/29	0820	14336S	JRAMD
FO/N6JA*	11/04	1512	14002C	JRAMD
FR5BT*	10/27	2210	14008C	JA3-65
FS/K1RH	10/28	0805	14245S	JR2KDN
FS/K1RH*	10/28	0807	14245S	JRAMD
FS/K1RH	10/28	0815	14245S	JA7MSQ
FS/WY3P*	10/29	0809	14256S	JRAMD
FY5KE*	10/28	0910	14159S	JRAMD
FY5KE	10/28	1113	14160S	JA8BMK
FY5KE*	10/29	0914	14218S	JG1HQA
FY5KE	10/29	1025	14218S	JO7CVU
GD4PTV	11/11	1804	14181S	JGTCL
GTSTH	10/20	1719	14022C	JK1LUY
GWGEI*	10/28	1934	14187S	JRAMD
HA54XR	10/17	1847	14021C	JR2KDN
HB9TWK*	11/04	1647	14202S	JRAMD
HC1AJQ*	11/04	0806	14185S	JRAMD
HC2SL*	10/18	0720	14023C	JG1EIQ
HG3M*	10/28	1441	14239S	JRAMD
HI3TEJ*	10/28	0848	14195S	JRAMD
HI8RV*	10/21	0849	14015C	JRAMD
HK3JJH*	10/29	0821	14161S	JRAMD
HK3TU*	10/29	0903	14167S	JG1HQA
HP1XX	10/29	0817	14304S	JRAMD
IG9R*	10/29	1625	14241S	JRAMD
IK8OZZ	11/11	1631	14244S	JK2VOC
IK8OZZ	11/12	1620	14208S	JRAMD
ISGQX*	11/03	1632	14004C	JRAMD
J3A*	10/29	0709	14305S	JRAMD
J3A	10/30	0846	14303S	JO7CVU
JV8ӃCJ*	10/29	1658	14211S	JRAMD
JV8ӃCS	10/21	1224	14025C	JRAMD
JV8ӃDA	11/12	0853	14218S	JL3TEM
JW5E	10/29	1829	14230S	JH3SIF
JW5NM*	11/10	1940	14195S	JA3-65
JW7QIA*	10/22	2011	14170S	JRAMD
JW7QIA	10/24	1818	14195S	JA7MSQ
KH2F	11/12	0657	14160S	JL3TEM
KH2F	11/12	1455	14155S	JRAMD
KH7Q	10/28	0901	14257S	JRAMD
KH8/ON5AX	10/25	1111	14023C	JL1DUE
KH8/ON5AX	10/25	1117	14023C	JK1LUY
KL7HBK	11/01	0754	14039C	JR2KDN
KP2/K5KG	10/22	0728	14020C	JA7MSQ
KP2/K5KG	10/26	0732	14014C	JA1VLK
KP2/N4BP	11/02	0629	14022C	JR2KDN
KP2/N4BP*	11/02	0630	14022C	JRAMD
KP2/N4BP	11/02	0638	14023C	JA7MSQ
KP3A	10/26	0701	14156S	JO7CVU
KP3A	10/26	0703	14156S	JR2KDN
LR2F	10/29	1023	14292S	JRAMD
LR2F	10/29	1312	14192S	JA1CSL
LR2F	10/29	1405	14192S	JK2VOC
LX/PA3DKC	10/31	1745	14008C	JA1VLK
LX/PA3GAF	11/07	1733	14013C	JR2KDN
LY1R*	10/28	1447	14263S	JRAMD
LZ9X*	10/28	1450	14173S	JRAMD
OA4WW	10/29	0936	14331S	JG1HQA
OA4WW*	10/29	1257	14305S	JRAMD
OHX*	10/28	1730	14180S	JA3-65
OHX*	10/28	1758	14179S	JRAMD
OHX	10/29	1611	14246S	JGTCL
OH4A	10/28	1837	14273S	JRAMD
OH7M	10/28	1510	14331S	JK2VOC
OH8L	10/28	1428	14243S	JRAMD
OK3M	11/12	1727	14018C	JA1AAT
OL4JAZZ	11/01	1701	14020C	JR2KDN
OMM	10/28	1802	14239S	JRAMD
OM3RMM	11/12	1737	14012C	JA1AAT
OT4A	10/19	2055	14198S	JA1CSL
P4D	11/07	0811	14235S	JO7CVU
P4D	11/07	0816	14235S	JGTCL
P4W*	10/29	0819	14287S	JRAMD
P4W	10/29	0927	14326S	JG1HQA
P4Y*	10/29	0757	14212S	JG1HQA
PA3FQA	11/11	1632	14250S	JK2VOC
PJ2/NVD	10/23	0647	14179S	JR2KDN
PJ2/W4PA	10/28	0844	14215S	JA7MSQ
PJ2T*	10/29	0626	14255S	JRAMD
PJ2T*	10/29	0630	14255S	JA3-65
PJ4/KRY	10/27	0719	14205S	JR2KDN
PJ4/NKE	10/26	0647	14258S	JO7CVU
PJ4/NKE	10/26	0649	14258S	JR2KDN
PJ4/NVD	10/27	0643	14243S	JO7CVU
PJ4/NVD*	10/27	0647	14243S	JRAMD
PP5NW	10/29	1622	14204S	JK2VOC
PX5Z	11/11	1354	14025C	JRAMD
PY1/1V3NVN	11/13	0816	14023C	JR2KDN
R1ANC	11/02	1933	14200S	JGTCL
RA2FBC*	11/04	1928	14014C	JRAMD
RA4LBS	10/28	1831	14288S	JK2VOC
RO4M	10/28	2026	14210S	JRAMD
RU1A*	10/28	1753	14271S	JRAMD
S5K*	10/28	1839	14219S	JRAMD
S51DX	11/11	1629	14236S	JK2VOC
S53O*	10/28	1449	14263S	JRAMD
S58AW	10/31	1613	14026C	JA1CSL
S59N*	11/02	2037	14203S	JRAMD
SP4XQN	10/28	1828	14336S	JK2VOC
SP8BRQ	10/28	1914	14231S	JRAMD
ST2BF*	10/21	0642	14005C	JRAMD
SV1CEI	11/15	1606	14008C	JA1CSL
SV5/DL3DRN*	10/22	1552	14192S	JRAMD
T32Z	10/16	1412	14008C	JK1LUY
T32Z	10/16	1416	14008C	JA1VLK
T7A*	10/28	1524	14222S	JRAMD
TI2GBY*	11/09	0858	14197S	JG1HQA
TO8RR	11/03	0702	14184S	JR2KDN
TO8RR*	11/03	0705	14184S	JRAMD
TO8RR	11/04	0835	14164S	JF1IXE
TR8CA	11/12	1448	14170S	JGTCL
TR8CA	11/12	1452	14170S	JRAMD
TT8PK*	10/18	0650	14007C	JG1EIQ
TT8PK*	10/18	0654	14007C	JRAMD
TU2/F5LDY*	10/28	1710	14148S	JA3-65
TU2/F5LDY*	10/28	1711	14147S	JRAMD
TU2/F5LDY	10/28	1722	14148S	JL1DUE
TU2/F5LDY	11/07	1657	14006C	JA1VLK
TY5ZR*	11/11	1705	14225S	JRAMD
TY5ZR	11/11	1718	14255S	JF1IXE
UAAPV	10/28	1235	14239S	JK2VOC
UU7J*	10/28	2128	14286S	JRAMD
UW9I	10/29	1420	14177S	JK2VOC
UW9I*	10/29	2054	14200S	JRAMD
UZ2M	10/28	1807	14210S	JRAMD
UZ2M	10/28	2033	14248S	JK2VOC
V26B*	10/29	0743	14144S	JRAMD
V26MH	11/04	0718	14265S	JG1HQA
V26MH	11/04	0731	14265S	JF1IXE
V26MH*	11/04	0751	14265S	JRAMD
V26MH	11/04	0755	14265S	JO7CVU
V31FB*	10/29	0810	14158S	JRAMD
V51AS	10/21	0151	14019C	JH3SIF
V51BG*	11/04	1423	14192S	JG1HQA
V51GB*	11/04	1434	14197S	JRAMD
V51GB	11/04	1512	14215S	JG1HQA
V51GB	11/11	1605	14199S	JF1IXE
V51GB	11/11	1622	14199S	JA7MSQ
V51GP	10/20	2355	14256S	JO7CVU
V51W	10/29	1542	14208S	JGTCL
V51W*	10/29	1549	14208S	JRAMD
V51W	10/29	1602	14203S	JG1HQA
V51W*	10/29	2350	14243S	JA3-65
V63JQ	11/12	1417	14024C	JRAMD
V63JQ	11/13	1547	14025C	JK1LUY
V63JQ	11/13	1637	14024C	JA1AAT
V63SC	11/05	1224	14190S	JRAMD
V63UA*	11/09	0733	14003C	JRAMD
V73RY	10/29	1522	14177S	JRAMD
V73SC*	11/02	0736	14195S	JRAMD
V73SC	11/03	0620	14195S	JGTCL
V73SC	11/03	0630	14195S	JRAMD
V73SC	11/03	0654	14195S	JG1HQA
VB2MWA	10/28	0620	14217S	JR2KDN
VB4MWA*	10/28	0622	14217S	JRAMD
VC7G*	10/28	1033	14199S	JRAMD
VE2XAA/2	10/26	0747	14034C	JR2KDN
VE2XAA/2*	10/27	2110	14016C	JA3-65
VE2XAA/2*	10/28	0643	14017C	JRAMD
VE6AO	10/29	0727	14270S	JRAMD
VK4CSP/P	10/24	0734	14260S	JR2KDN
VK4UC	10/28	1611	14139S	JK2VOC
VK9CGG	10/31	0917	14189S	JR2KDN
VK9CGG	10/31	1833	14195S	JA1VLK
VK9CGG	11/02	1548	14024C	JA1AAT
VK9CGG	11/02	1604	14024C	JA1VLK
VK9CGG*	11/02	1959	14195S	JRAMD
VK9CGG*	11/02	2000	14195S	JA3-65
VK9CGG	11/03	0826	14195S	JGTCL
VK9CGG	11/03	0828	14195S	JF1IXE
VK9CGG	11/03	0828	14195S	JRAMD
VK9CGG	11/03	1820	14215S	JL3TEM
VK9CGG	11/03	1908	14022C	JH3SIF
VK9CGG*	11/03	1912	14022C	JRAMD
VK9CGG	11/03	2014	14022C	JA1CSL
VK9CGG	11/04	1254	14007C	JRAMD
VK9CGG	11/05	1155	14195S	JH3SIF
VK9CGG*	11/06	2113	14007C	JG1EIQ
VK9CGG	11/12	0838	14006C	JL3TEM
VP2/K5KG	10/25	0700	14011C	JR2KDN
VP2/K5KG	10/25	0732	14011C	JA1VLK
VP2MDY*	10/29	0805	14167S	JRAMD
VP2VQ	10/26	0632	14265S	JR2KDN
VP2VQ*	10/26	0637	14264S	JRAMD
VP2VQ*	11/04	0752	14260S	JRAMD
VP2VQ*	11/04	0814	14260S	JG1HQA
VP5T*	10/29	0759	14319S	JRAMD
VP8LP	10/27	1749	14188S	JA1CSL
VP8LP	11/03	1641	14190S	JGTCL
VP8LP*	11/03	1651	14190S	JRAMD
VP8LP	11/15	1000	14287S	JRAMD
VR2XMT	10/28	1937	14269S	JK2VOC
VY1MB	10/28	1123	14198S	JA8BMK
W7WA	10/28	1229	14199S	JK2VOC
WHAC	10/29	0710	14277S	JRAMD
WHAC	10/29	1941	14248S	JK2VOC
WP2Z*	10/29	0815	14264S	JRAMD
XE2WWW*	10/29	0908	14213S	JG1HQA
XF4DL	10/19	0915	14191S	JR2KDN
XF4DL	10/19	0919	14191S	JO7CVU
XF4DL	10/19	1355	14020C	JA1VLK
XF4DL*	10/20	0648	14191S	JRAMD
XF4DL	10/20	1158	14027C	JK1LUY
XF4DL	10/21	1121	14189S	JGTCL
XF4DL	10/21	1251	14190S	JA1VLK
XF4DL	10/21	2212	14190S	JE1LFX
XF4DL*	10/22	0555	14192S	JA3-65
XF4DL	10/22	0637	14190S	JA7MSQ
XF4DL	10/22	0725	14190S	JRAMD
XF4DL	10/22	0848	14190S	JG1HQA
XF4DL	10/23	1019	14020C	JA8BMK
XF4DL	10/25	0718	14020C	JA7MSQ
XF4DL	10/25	0950	14020C	JL1DUE
XF4DL	10/28	1010	14190S	JH3SIF
XF4DL*	10/29	0655	14012C	JRAMD
XF4DL	10/29	1046	14322S	JL1DUE
XF4DL	10/29	1104	14322S	JA1AAT
XF4DL	10/31	1002	14227V	JL1DUE
XF4DL	11/02	1029	14020C	JA1CSL
XF4DL	11/04	0807	14015C	JF1IXE
XF4DL	11/04	0840	14015C	JH3SIF
XF4DL	11/04	1027	14015C	JRAMD
XF4DL	11/04	1139	14015C	JE1LFX
XF4K	11/05	0613	14260S	JR2KDN
XF4K*	11/05	0621	14260S	JRAMD
XQ1KY	11/11	1542	14214S	JA7MSQ
XU7MDY	10/28	1655	14193S	JGTCL
XU7MDY	10/28	1659	14193S	JRAMD
XU7MDY*	10/28	1705	14194S	JA3-65
XU7MDY	10/28	1738	14174S	JK2VOC
XU7MDY	10/29	1412	14010C	JL3TEM
XU7MDY	10/29	1453	14011C	JRAMD
XU7MDY	10/29	1506	14011C	JK1LUY
XU7MDY	10/29	1728	14011C	JG1EIQ
XU7MDY	10/30	0929	14011C	JL1DUE
XU7MDY	11/02	1805	14007C	JA7MSQ
XV2LH*	10/28	1827	14247S	JRAMD
XW1A	10/28	1634	14256S	JRAMD
XW1A	10/29	0923	14241S	JG1HQA
XW1A*	10/29	2356	14225S	JA3-65
XX9C	10/28	0911	14170S	JRAMD
XX9C	10/28	1037	14203S	JL3TEM
XX9C	10/28	1228	14201S	JK2VOC
XX9C	10/28	1446	14202S	JA1CSL
XX9C	10/29	1151	14228S	JA1AAT
YEX	10/28	1708	14200S	JK2VOC
YT6A	10/25	1752	14189S	JA1VLK
YT6A	10/25	2145	14201S	JR2KDN
YV1NX	10/22	0658	14025C	JA7MSQ
YV1NX*	10/22	0721	14025C	JRAMD
YV4A	10/30	0857	14287S	JO7CVU
YZ1AU*	11/05	1803	14189S	JRAMD
YZ2A	10/28	1449	14176S	JA1CSL
Z33A*	10/28	2008	14133S	JRAMD
Z33Z	11/10	2007	14195S	JGTCL
Z35T*	10/28	2124	14158S	JRAMD
ZA/DL2RMC	11/09	1539	14180S	JR2KDN
ZA/DL2RMC	11/13	0637	14020C	JE1LFX
ZA/DL2RMC	11/13	1519	14020C	JA1VLK
ZA/DL2RMC	11/13	1521	14020C	JA1AAT
ZA/DL2RMC	11/13	1540	14020C	JK1LUY
ZA/UT7DW*	11/04	1530	14025C	JA3-65
ZC4T	10/28	2312	14125S	JH3SIF
ZC4T*	10/29	1301	14238S	JRAMD
ZD8I*	10/30	0720	14330S	JRAMD
ZD9BV*	11/05	1556	14187S	JRAMD
ZL/AI5P	10/29	1836	14173S	JK2VOC
ZL8R	10/16	0802	14197S	JE1LFX
ZL8R	10/16	1724	14197S	JO7CVU
ZL8R	10/17	1246	14195S	JA1CSL
ZL8R	10/17	1351	14195S	JK2VOC
ZP5MAL*	10/28	1130	14260S	JRAMD
ZS1PI	10/21	1615	14215S	JGTCL
ZS1Y	11/04	1437	14215S	JG1HQA
ZS1ZR	11/11	0115	14205S	JF1IXE
ZS2CX	10/21	1552	14200S	JGTCL
ZS5IO*	11/10	2359	14177S	JA3-65
ZS5ZZ	10/28	2255	14218S	JH3SIF
ZS6CCY	11/03	1407	14188S	JRAMD
ZS6CCY	11/03	1410	14188S	JH3SIF
ZS6CCY	11/04	1416	14188S	JG1HQA
ZS6CCY*	11/12	1350	14188S	JA1-3935
ZS9X	10/28	2315	14200S	JH3SIF
3B8FG*	10/21	2227	14020C	JA3-65
3CM*	10/23	0723	14195S	JRAMD
3CM	10/23	0812	14195S	JR2KDN
3CM*	10/25	0300	14195S	JA3-65
3CM	10/25	0449	14195S	JA8BMK
3CM	10/25	0506	14195S	JH8KFE
3CM	10/27	2159	14195S	JE1LFX
3CM	10/28	0549	14195S	JA8BMK
3CM	10/31	1558	14195S	JA1VLK
3CM	11/03	1540	14195S	JO7CVU
3V6T	10/26	1839	14025C	JK1LUY
3V6T*	10/27	2007	14202S	JA3-65
3V6T	10/27	2015	14202S	JR2KDN
3V6T*	10/29	1645	14161S	JRAMD
3V6T*	10/29	1815	14162S	JG1HQA
3W9JR*	10/29	1902	14229S	JG1HQA
3XD2Z	10/21	1644	14012C	JL1DUE
3XM6JR*	11/11	1641	14196S	JRAMD
3XM6JR	11/11	1654	14***S	JA7MSQ
3XM6JR	11/11	1738	14178S	JF1IXE
3XMJR*	11/12	1631	14184S	JG1HQA
4E9D	10/29	1618	14229S	JRAMD
4L8A*	10/29	1826	14155S	JRAMD
4N5ӃZZ	11/04	1534	14006C	JRAMD
4N5Y*	10/28	1621	14314S	JRAMD
4N6FZ	10/16	1734	14190S	JR2KDN
4N6FZ	10/18	1546	14183S	JA1VLK
4N6FZ	10/18	1848	14192S	JO7CVU
4O2NT	10/26	1611	14019C	JA1AAT
4O2NT	11/03	1719	14023C	JR2KDN
4O2NT	11/03	1735	14023C	JA1VLK
4O6EME	10/31	1857	14016C	JR2KDN
4O6EME	11/01	1910	14017C	JA1VLK
4O6EME	11/01	1958	14017C	JR2KDN
4U6UO	11/04	1724	14245S	JR2KDN
4ZJ	11/04	1812	14023C	JH3SIF
4ZJ	11/04	1935	14017C	JRAMD
4Z7R	10/17	1413	14015C	JK1LUY
4Z7R*	10/21	1357	14017C	JRAMD
4Z7OR	10/20	1410	14017C	JA1CSL
5B4BN*	10/22	0015	14006C	JA3-65
5N46EAM*	10/25	0445	14205S	JA3-65
5N6EAM	11/05	1616	14205S	JRAMD
5N6EAM	11/11	1717	14255S	JF1IXE
5N6EAM*	11/12	1613	14220S	JG1HQA
5Z1A	10/20	1428	14021C	JK1LUY
5Z1A*	10/28	2109	14256S	JRAMD
5Z1A*	10/28	2143	14256S	JA3-65
5Z1A	10/28	2203	14256S	JL1DUE
5Z1A	10/28	2301	14257S	JH3SIF
5Z1A	10/29	2328	14150S	JG1HQA
5Z4DZ	11/03	1341	14020C	JRAMD
6K2DIO	11/11	1927	14255S	JK2VOC
6Y1EG	10/27	0912	14198S	JO7CVU
6Y1V	10/28	0545	14213S	JR2KDN
6Y1V*	10/28	0547	14213S	JRAMD
7W2W*	10/29	1629	14284S	JRAMD
7X2LS*	11/12	1634	14192S	JRAMD
7X2LS	11/12	1645	14***S	JA7MSQ
7X2LS	11/12	1701	14192S	JG1HQA
8R1EA	10/27	0715	14029C	JR2KDN
9A1P*	10/28	1526	14217S	JRAMD
9J2VB	11/11	0555	14187S	JE1LFX
9J2VB	11/11	1426	14187S	JRAMD
9J2VB	11/11	1428	14187S	JF1IXE
9J2VB	11/11	1432	14187S	JH3SIF
9J2VB	11/11	1445	14187S	JGTCL
9J2VB	11/11	1530	14187S	JA7MSQ
9J2VB	11/12	1420	14003C	JRAMD
9J2VB	11/12	1425	14003C	JH3SIF
9J2VB	11/13	1439	14189S	JA1VLK
9K2CQ*	11/03	1337	14193S	JRAMD
9K2CQ	11/03	1350	14193S	JGTCL
9K2CQ	11/03	1354	14193S	JF1IXE
9K2HN*	10/29	1202	14218S	JRAMD
9M2TO	10/29	1059	14161S	JK2VOC
9M6DXX	10/28	1227	14245S	JK2VOC
9M6DXX	10/29	0901	14150S	JG1HQA
9N1AA	10/21	0106	14256S	JO7CVU
9N1AA*	10/21	0115	14256S	JA3-65
9N7JO*	10/28	1032	14192S	JRAMD
9N7JO	10/28	2024	14162S	JRAMD
9N7MV	10/30	2110	14027C	JRAMD
9Q1D	11/02	1525	14188S	JO7CVU
9Q1D	11/03	0635	14187S	JE1LFX
9Q1D*	11/03	1516	14186S	JRAMD
9Q1D	11/03	1523	14187S	JR2KDN
9Q1D	11/08	1434	14021C	JL1DUE
9Q1D	11/11	1449	14195S	JGTCL
9Q1D*	11/11	1455	14197S	JRAMD
9Q1D	11/11	1506	14197S	JF1IXE
9Q1D	11/13	1522	14185S	JA1VLK
9Q1D	11/13	1524	14185S	JL1DUE
9Q1EK	11/01	1500	14200S	JA1VLK
9Y4NZ	10/20	0731	14195S	JA1VLK
9Y4NZ	10/20	0731	14195S	JA1VLK
9Y4NZ	10/20	0753	14195S	JGTCL
9Y4NZ*	11/04	0711	14195S	JG1HQA
9Y4NZ	11/04	0736	14195S	JF1IXE
 
 
yPWlgz
BX3/DJ3KR	11/05	1304	18072C	JRAMD
CP4BT*	10/29	1113	18081C	JRAMD
DK8AK1/H19	10/27	0628	18073C	JR2KDN
DL5ST	10/31	1645	18077C	JA1CSL
DL8AKI/HI9	10/25	0735	18096C	JA1VLK
E51PEN	11/06	0642	18077C	JR2KDN
E51PEN*	11/06	0655	18077C	JRAMD
E51PEN	11/06	0656	18076C	JA1VLK
E51PEN	11/06	0713	18077C	JA7MSQ
E51PEN	11/12	1207	18070C	JL3TEM
E51QMA	10/31	0816	18088C	JA1VLK
E51QMA	10/31	0832	18089C	JR2KDN
E51QMA*	11/02	0618	18088C	JRAMD
E51QMA	11/03	2317	18087C	JE1LFX
E51QMA	11/04	0811	18087C	JA7MSQ
E51QMA	11/05	1342	18087C	JRAMD
E51QMA	11/05	1357	18088C	JH3SIF
E51TUG	11/05	0743	18128S	JR2KDN
E51TUG*	11/05	0745	18127S	JRAMD
E51TUG	11/05	0827	18128S	JA7MSQ
E51TUG	11/05	0830	18128S	JF1IXE
E51TUG	11/05	0839	18128S	JL1DUE
E51TUG	11/05	0842	18128S	JGTCL
E51TUG	11/05	1003	18128S	JH3SIF
EA6BH	11/04	1630	18074C	JA1CSL
EU1GC	11/06	1817	18074C	JA7MSQ
EW8AO	10/19	1644	18078C	JA1VLK
EW8AO	10/20	1553	18076C	JA1CSL
EW8AO	10/22	1728	18078C	JA1VLK
EX8MEL*	10/27	1611	18075C	JA1CSL
FS/K1RH	10/31	0651	18133S	JR2KDN
FS/K1RH*	10/31	0653	18133S	JRAMD
GTSTH	10/20	1814	18120S	JA1VLK
HI8/DL8AKI	10/27	0732	18074C	JA8BMK
HK4SAN	11/07	0735	18151S	JA7MSQ
HK4SAN	11/07	0748	18153S	JA1VLK
HK4SAN	11/07	0756	18151S	JGTCL
HQ4R	10/25	0827	18071C	JR2KDN
HR2JGG	11/03	0852	18127S	JF1IXE
IK5DWQ	11/05	1641	18076C	JA1AAT
IK6CWQ	11/05	1646	18146S	JA1AAT
JV8ӃCS	10/20	1611	18085C	JA1CSL
JV8ӃCS*	10/21	1547	18085C	JA1AAA
JV8ӃCS	11/05	1649	18141S	JA1AAT
JV8ӃCS	11/05	1651	18141S	JGTCL
LX/PA8AD	11/04	1724	18078C	JR2KDN
LX/PA8AD*	11/04	1729	18080C	JG1EIQ
LX/PA8AD	11/04	1741	18080C	JH3SIF
LX1NO	10/20	1841	18080C	JA1CSL
LZ1195IR	11/04	1624	18074C	JA1CSL
LZ1ND*	11/05	1547	18074C	JRAMD
OA4/PA3GFE*	11/11	0805	18074C	JRAMD
OA4/PA3GFE	11/11	0807	18075C	JF1IXE
OL4JAZZ	11/11	1642	18146S	JR2KDN
OM3EY	11/04	1734	18079C	JA1CSL
OT3A	10/20	1749	18074C	JA1CSL
PP5CG*	10/18	0856	18130S	JA2KSO
PY1/1V3GKE	10/25	0649	18138S	JR2KDN
PY1/IV3NVN	11/11	0722	18070C	JH3SIF
PY1/IV3NVN	11/11	0736	18070C	JF1IXE
PY1/IV3NVN	11/11	0750	18135S	JF1IXE
PY1/IV3NVN	11/14	0804	18073C	JA1CSL
R1FJT	11/05	1559	18069C	JL1DUE
R1FJT*	11/05	1601	18069C	JG1EIQ
RV6YZ/6	11/15	1635	18084C	JA1CSL
S9SS*	11/06	0629	18073C	JRAMD
SV1DOJ	10/19	1659	18077C	JA1VLK
TI8II	10/16	0810	18142S	JA1VLK
TK/DL2SBY	11/04	1723	18078C	JR2KDN
TK/DL2SBY	11/05	1600	18081C	JA1CSL
TK/HAHW	11/07	1736	18074C	JR2KDN
UAZC	11/05	1000	18080C	JRAMD
UA6AAY	11/09	1435	18077C	JA1AAT
UK8UC	11/12	1630	18069C	JA1VLK
US5MPB	11/08	1706	18081C	JA1CSL
V31LL*	10/19	0819	18082C	JA1CSL
V63JQ*	11/03	1236	18079C	JRAMD
V63JQ	11/04	0701	18082C	JL3TEM
V63JQ	11/05	1250	18079C	JRAMD
V63JQ	11/12	1040	18077C	JH3SIF
V63JY	11/03	0010	18074C	JE1LFX
V63JY	11/03	0731	18074C	JL3TEM
V63JY*	11/03	0743	18074C	JRAMD
V63JY*	11/03	0915	18074C	JA3-65
V63JY	11/04	1304	18076C	JRAMD
V63JY	11/04	1315	18077C	JG1EIQ
V63JY	11/05	0846	18140S	JGTCL
V63JY	11/05	1001	18080C	JR2KDN
V63JY	11/11	0450	18084C	JE1LFX
V63SC	11/04	1516	18140S	JGTCL
V63SC*	11/04	1548	18140S	JRAMD
V63SC	11/05	1018	18132S	JA7MSQ
V63UA*	11/06	0711	18135S	JRAMD
V63UA	11/06	0720	18135S	JA7MSQ
V63UA	11/06	0755	18135S	JGTCL
V63UA	11/06	0811	18133S	JR2KDN
V63UA	11/07	0753	18069C	JA1AAT
V63UA	11/09	0720	18071C	JL1DUE
V63VE*	11/04	1503	18130S	JRAMD
V63VE	11/04	1640	18130S	JA1CSL
V73SC	11/03	0858	18150S	JGTCL
V73SC	11/03	0916	18140S	JL3TEM
V73SC*	11/03	0918	18140S	JA3-65
V73SC	11/03	1202	18140S	JRAMD
VK4CSP/P	10/22	1650	18128S	JA2KSO
VK4CSP/P	10/22	1721	18128S	JH3SIF
VK9CGG	11/01	1520	18145S	JA1AAT
VK9CGG	11/01	1544	18075C	JA1VLK
VK9CGG	11/01	1550	18145S	JR2KDN
VK9CGG	11/02	1756	18072C	JA2CG
VK9CGG	11/02	1809	18072C	JA7MSQ
VK9CGG	11/02	1850	18145S	JA1VLK
VK9CGG	11/03	0900	18145S	JGTCL
VK9CGG	11/03	0921	18145S	JF1IXE
VK9CGG	11/03	1759	18145S	JH3SIF
VK9CGG	11/03	1820	18145S	JL3TEM
VK9CGG*	11/04	0936	18080C	JRAMD
VK9CGG*	11/04	1032	18080C	JG1EIQ
VK9CGG	11/05	0951	18071C	JH3SIF
VK9CGG	11/05	1012	18070C	JRAMD
VK9CGG	11/08	1808	18071C	JA1CSL
VK9CGG	11/09	0923	18072C	JH8KFE
VP2MQD	10/25	0638	18072C	JR2KDN
VP2MQD	10/25	0703	18071C	JA7MSQ
VP2MQD	10/26	0645	18078C	JA1VLK
VP2MQD	10/26	0720	18078C	JL1DUE
VP5/N1WON	10/25	0646	18147S	JR2KDN
VP5/W8XG1	11/06	0723	18084C	JR2KDN
VP5/W8XGI	11/06	0715	18084C	JA7MSQ
VP5/W8XGI	11/06	0721	18084C	JA1VLK
VP5/W8XGI	11/07	0703	18084C	JL1DUE
XE1AY/XF4	11/05	0757	18069C	JR2KDN
XF4DL	10/19	1230	18075C	JR2KDN
XF4DL	10/21	1001	18128S	JGTCL
XF4DL	10/23	0901	18070C	JA1VLK
XF4DL	10/23	0953	18125S	JA8BMK
XF4DL	10/23	1012	18125S	JA1VLK
XF4DL*	10/24	0913	18128S	JA2KSO
XF4DL	10/24	0921	18128S	JA2CG
XF4DL	10/26	0657	18072C	JA7MSQ
XF4DL	10/26	0659	18072C	JL1DUE
XF4DL	10/26	0921	18072C	JA2CG
XF4DL	10/26	0945	18072C	JA1CSL
XF4DL	10/26	0954	18128S	JA1CSL
XF4DL	10/27	0933	18077C	JA8BMK
XF4DL	11/01	0720	18127S	JL1DUE
XF4DL	11/02	0731	18070C	JA1CSL
XF4DL	11/03	0808	18077C	JH3SIF
XF4DL	11/03	0839	18077C	JF1IXE
XF4DL	11/04	0025	18075C	JE1LFX
XF4K	11/05	0615	18138S	JR2KDN
XF4K	11/05	0700	18138S	JGTCL
XU7TZG*	11/03	0910	18134S	JA3-65
YO3BZF	11/04	1606	18070C	JA1CSL
YV5DEH	11/13	0632	18142S	JR2KDN
ZB2CN	10/22	1656	18089C	JA1VLK
ZB2CN	10/23	1805	18089C	JR2KDN
ZF2AH*	10/28	0630	18071C	JA3-65
ZF2AH*	10/28	0634	18070C	JRAMD
ZF2AH	11/01	0707	18070C	JA7MSQ
ZF2AH	11/01	0733	18070C	JA1VLK
ZF2AH	11/03	0746	18071C	JH3SIF
ZF2AH	11/10	0753	18070C	JA1CSL
ZK2PX	10/16	1003	18074C	JL1DUE
ZK2PX	10/17	0827	18073C	JR2KDN
ZL/A15P	11/02	0842	18078C	JR2KDN
ZL8R	10/17	1049	18075C	JK1LUY
3W9HRN	10/20	1449	18085C	JA1CSL
3XD2Z*	11/04	1640	18085C	JA3-65
3XD2Z	11/04	1726	18085C	JF1IXE
4Z7R	10/19	1842	18070C	JA1CSL
4Z7R*	10/21	1617	18078C	JA1AAA
6W1SE	11/12	1708	18073C	JR2KDN
6W1SE*	11/12	1712	18074C	JG1EIQ
6YB	10/31	0645	18145S	JR2KDN
6YB*	10/31	0647	18145S	JRAMD
6YB	10/31	0653	18145S	JA1VLK
6YB	10/31	0754	18145S	JGTCL
9K2YM	11/08	0459	18137S	JA8BMK
9M2/JH3GCN*	11/04	1742	18075C	JA1CSL
 
 
yQPlgz
A47D	10/22	1804	21246S	JR2KDN
A47JOTA*	10/22	1734	21245S	JG1HQA
A47JOTA*	10/22	1750	21246S	JRAMD
A61Q	10/20	1803	21008C	JA1VLK
A61Q*	10/20	1955	21230S	JA3-65
A61Q	11/01	1651	21015C	JA1AAT
A7RRY	11/04	1547	21290S	JGTCL
A7RRY*	11/04	1550	21290S	JA3-65
A7RRY*	11/04	1550	21290S	JRAMD
A7RRY*	11/04	1649	21012C	JRAMD
AH2R	10/28	0906	21368S	JA1AAT
AH2R	10/28	1447	21275S	JK2VOC
AH2R	10/28	1504	21261S	JRAMD
AH2R	10/29	0824	21383S	JL3TEM
AH2R	10/29	1028	21279S	JA1AAA
AH2R	10/29	1030	21279S	JL8MBF
AH7C	11/12	0958	21286S	JGTCL
B1Z	10/29	1038	21257S	JL8MBF
B1Z	10/29	1119	21258S	JRAMD
B7M	10/28	1246	21285S	JL8MBF
B7M	10/29	1526	21224S	JRAMD
B7P	10/28	0914	21314S	JA1AAT
B7P	10/28	1156	21314S	JK2VOC
B7P	10/29	0843	21290S	JL8MBF
BA4DW	10/28	0954	21279S	JL8MBF
BA6IV	11/03	1555	21290S	JL8MBF
BA7NQ/UT3UA	10/20	1356	21013C	JA1CSL
BD1DRJ	10/29	1120	21245S	JL8MBF
BD3APX	10/28	0946	21198S	JL8MBF
BD7JLR	11/11	1617	21225S	JA1AAT
BD7JLR	11/12	1452	21220S	JL8MBF
BG1ND	10/28	1037	21291S	JA1AAT
BG1ND	10/29	1025	21319S	JL8MBF
BG1ND	10/29	1059	21190S	JRAMD
BP1ӃS	11/12	1504	21280S	JK2VOC
BU2AI	10/28	1048	21258S	JA1CSL
BV2B*	10/28	1037	21294S	JRAMD
BV2B	10/28	1043	21294S	JA1AAT
BV2B	10/29	1232	21281S	JK2VOC
BV6GU	11/12	1429	21230S	JL8MBF
BY1DX	10/28	1003	21276S	JL8MBF
BY1DX	10/29	1433	21313S	JRAMD
BY4BZB	10/21	1105	21294S	JL8MBF
BY4DX	10/28	1504	21350S	JA1AAT
CB1S	11/11	0756	21265S	JF1IXE
CB1S	11/11	0813	21265S	JRAMD
CE1VCZ	11/11	0724	21280S	JF1IXE
CV5D	11/12	1109	21295S	JL8MBF
CV5D	11/12	1201	21295S	JRAMD
CX3BW	11/12	0817	21251S	JA1AAT
CX5BW	11/12	1103	21278S	JL8MBF
CX5BW	11/12	1127	21278S	JRAMD
CX5BW	11/12	1305	21277S	JK2VOC
CX5BW	11/12	1332	21***S	JE3PNU
CX5DY	11/10	1045	21270S	JA1CSL
CX6VM	11/03	1042	21017C	JH3SIF
CX9DX	10/29	0854	21280S	JL3TEM
DE4A	10/28	1817	21320S	JA1CSL
DLDJF	11/03	1723	21279S	JL8MBF
DS3HWS	10/29	0844	21195S	JL8MBF
DU11ST/1	10/17	1457	21260S	JR2KDN
DU1IVT	10/28	1325	21265S	JA1AAT
DU1IVT	11/12	0752	21245S	JA1AAT
DU1IVT	11/12	1135	21247S	JL8MBF
DU9RG	10/28	0915	21310S	JA1AAT
DU9RG	10/28	0937	21302S	JL8MBF
DU9RG	10/28	1508	21287S	JRAMD
DV1FG	11/12	0804	21264S	JA1AAT
DX6M	10/28	0943	21245S	JL8MBF
DX6M	10/28	1041	21245S	JA1CSL
DX6M	10/29	1047	21240S	JRAMD
E51JD*	10/22	0924	21302S	JRAMD
E51JD	10/22	0927	21302S	JGTCL
E51PDX	11/14	0729	21020C	JA7MSQ
E51PEN	11/10	1052	21023C	JA1AAT
E51PEN	11/10	1056	21022C	JL1DUE
E51PEN	11/11	0242	21023C	JE1LFX
E51PEN	11/11	1120	21023C	JRAMD
E51QMA	10/31	0718	21004C	JR2KDN
E51QMA*	11/02	0716	21003C	JRAMD
E51QMA	11/02	0828	21005C	JA1VLK
E51QMA*	11/03	0700	21005C	JA3-65
E51QMA	11/03	0709	21004C	JL1DUE
E51QMA	11/03	0722	21004C	JA7MSQ
E51QMA	11/04	0734	21003C	JRAMD
E51QMA	11/04	0758	21003C	JL3TEM
E51TUG	11/03	0807	21262S	JR2KDN
E51TUG	11/03	0816	21263S	JF1IXE
E51TUG	11/03	0833	21262S	JA7MSQ
E51TUG	11/03	0840	21262S	JGTCL
E51TUG	11/03	0910	21262S	JRAMD
E51TUG	11/05	1030	21264S	JL1DUE
EA3DD	10/26	1808	21022C	JA2KSO
EK3SA*	10/29	1510	21209S	JRAMD
EK3SA	11/12	1610	21308S	JG1HQA
EO3Q	11/05	1408	21250S	JRAMD
EO3Q	11/05	1418	21249S	JL8MBF
ER3R*	10/29	1556	21275S	JRAMD
ER3ZZ	11/12	1655	21257S	JL8MBF
ER4DX	11/12	1739	21236S	JL8MBF
ES1QD	11/04	1531	21273S	JGTCL
ES1QD	11/04	1636	21243S	JH3SIF
EX2T	10/29	1143	21266S	JA1AAA
EX8AA	11/12	1620	21241S	JL8MBF
EY8CQ	11/12	1604	21245S	JL8MBF
FG6N	10/28	1637	21394S	JA1AAT
H2T*	10/28	1358	21256S	JRAMD
H2T	10/29	1534	21293S	JGTCL
H7A*	10/29	0756	21350S	JRAMD
HA7PO	11/12	1717	21319S	JL8MBF
HC1JQ*	10/29	0802	21194S	JRAMD
HC1JQ	10/29	0826	21193S	JG1HQA
HC1JQ	10/29	0827	21194S	JGTCL
HC1JQ	10/29	0837	21194S	JL3TEM
HC1JQ	11/03	1005	21279S	JO7CVU
HC2KB*	10/21	0942	21301S	JRAMD
HI8ROX	10/21	0836	21279S	JO7CVU
HK3JJH	11/12	0737	21299S	JGTCL
HP1BYS	10/29	0750	21318S	JGTCL
HP1BYS*	10/29	0823	21332S	JRAMD
HP1BYS*	10/29	0834	21333S	JA3-65
HP1BYS	10/30	0819	21258S	JO7CVU
HR9/WQ7R	10/25	0838	21283S	JO7CVU
HSAC*	10/28	1110	21227S	JRAMD
HSAC	10/28	1127	21227S	JA1CSL
I4FYF	11/12	1631	21288S	JL8MBF
IKPHY	11/12	1703	21290S	JL8MBF
IR8M	10/28	1621	21354S	JA1AAT
IS/WHQ	10/28	1548	21271S	JG1OWV
IS/WHQ	10/28	1613	21270S	JRAMD
IS/WHQ*	10/28	1620	21270S	JA3-65
IZ5CML	10/28	1621	21346S	JA1AAT
IZ5DKJ	10/28	1635	21335S	JA1AAT
JE1LCK/JD1	10/29	1052	21277S	JL3TEM
JT1/WX8C	10/30	1144	21030C	JR2KDN
JT1C	10/28	1629	21360S	JA1AAT
JT1CO	11/12	1010	21278S	JA1AAT
JT1CO	11/12	1120	21260S	JGTCL
JT1CO	11/12	1658	21260S	JL8MBF
JU1DX*	10/28	1105	21280S	JRAMD
JU1DX	10/28	1106	21280S	JA1CSL
JU1DX*	10/28	1140	21280S	JA3-65
JU1DX	10/28	1248	21280S	JL8MBF
JU1DX	10/28	1545	21280S	JGTCL
JU1DX	10/28	1622	21325S	JA1AAT
JU1DX	10/29	1023	21204S	JK2VOC
JU1DX	10/29	1030	21205S	JA1AAA
JU1DX	10/29	1046	21205S	JL3TEM
JV1JM	11/12	1021	21237S	JA1AAT
JV8ӃBV	11/12	1154	21245S	JL8MBF
JV8ӃBV	11/12	1500	21294S	JK2VOC
JV8ӃCJ	10/28	1418	21209S	JL8MBF
JV8ӃCJ	10/28	1454	21200S	JA1AAT
JV8ӃCJ	10/29	1357	21292S	JA1CSL
JV8ӃCS	10/21	1251	21215S	JA2KSO
JV8ӃDA	11/12	1125	21292S	JGTCL
KG6DX	10/28	1207	21292S	JRAMD
KG6DX	10/28	1211	21292S	JK2VOC
KH/JR1FKR	10/29	1030	21165S	JK2VOC
KH2F	11/11	1631	21346S	JR2KDN
KH2F	11/12	0750	21210S	JA1AAT
KH2F	11/12	0847	21215S	JL3TEM
KH7U	10/28	1113	21320S	JA1CSL
KH7U	10/29	0650	21295S	JGTCL
KH7U	10/29	0651	21295S	JA1AAT
KH7U	10/29	0718	21295S	JRAMD
KH7U	10/29	1017	21295S	JL8MBF
KH7U	10/29	1045	21294S	JK2VOC
LT1A	10/28	1002	21302S	JA1CSL
LT1F	10/28	0936	21289S	JL8MBF
LW3EOC	11/12	0823	21261S	JA1AAT
LW9EOC	11/11	1101	21290S	JA1CSL
LW9EOC	11/12	1059	21267S	JL8MBF
LW9EOC	11/12	1310	21269S	JK2VOC
LW9EOC	11/12	1326	21***S	JE3PNU
LZ3FN	10/28	1716	21300S	JA1AAT
N7DD	10/29	1037	21242S	JK2VOC
NA4M	10/28	0907	21350S	JA1AAT
NQ4I	11/10	0934	21271S	JA1AAT
OA4CN	11/08	0717	21311S	JA7MSQ
OA4WW*	10/28	0930	21209S	JL8MBF
OA4WW*	10/28	1028	21262S	JRAMD
OA4WW	10/29	0812	21250S	JG1HQA
OM8A	10/28	1756	21309S	JA1CSL
P4D	11/08	0630	21315S	JR2KDN
P4D	11/08	0722	21315S	JA7MSQ
PJ2/WA4PGM	10/23	0748	21275S	JO7CVU
PJ2T*	10/29	0721	21224S	JRAMD
PJ2T	10/29	0809	21224S	JG1HQA
PJ2T*	10/29	0833	21416S	JA3-65
PJ2T	10/29	0850	21417S	JGTCL
PJ2T	10/29	0924	21417S	JL3TEM
RAAA	10/28	1303	21264S	JL8MBF
RA9UAD	10/28	1155	21330S	JK2VOC
RD4WA	10/28	1500	21182S	JA1AAT
RKUT	10/28	1230	21252S	JL8MBF
RKUT	10/28	1329	21207S	JA1AAT
RKUT	10/29	1040	21260S	JK2VOC
RK9CWW	10/28	1337	21283S	JL8MBF
RL4U	10/28	1426	21180S	JA1AAT
RM4HW	11/05	1528	21027C	JA1AAT
RN3ZC	11/12	1623	21237S	JL8MBF
RN6FA	10/28	1641	21020S	JA1AAT
RT6A	10/28	1436	21238S	JL8MBF
RU9WX	10/28	1223	21242S	JL8MBF
RVAL	10/28	1204	21300S	JRAMD
RW1AM	11/05	1533	21005C	JA1AAT
RW9HA	11/12	1416	21257S	JL8MBF
RX6AM	11/03	1546	21245S	JL8MBF
RZ9OW	11/12	1302	21284S	JL8MBF
S5R	10/28	1803	21317S	JA1CSL
SP8BRQ	11/12	1733	21269S	JL8MBF
ST2T*	10/29	1430	21268S	JRAMD
ST2T	10/29	1539	21268S	JGTCL
SV1BTW	10/28	1457	21173S	JA1AAT
SV5/DL3DRN*	10/26	1753	21012C	JA2KSO
SX5P	10/28	1424	21297S	JA1CSL
SX5P*	10/28	1511	21297S	JRAMD
T32Z	10/16	0647	21253S	JR2KDN
T32Z	10/16	0759	21253S	JO7CVU
T9/9A8A	10/28	1631	21356S	JA1AAT
T9/9A8A*	10/28	1833	21356S	JRAMD
TA3D*	11/03	1500	21013C	JRAMD
TG9NX	10/16	0801	21285S	JO7CVU
TG9NX*	10/28	0859	21247S	JRAMD
TG9NX	10/28	0904	21247S	JGTCL
TG9NX	10/28	1021	21232S	JG1OWV
TG9NX*	10/29	0832	21225S	JA3-65
TG9NX	10/29	0833	21225S	JG1HQA
TI2GBY*	11/04	0805	21282S	JG1HQA
TI8AA	10/21	0823	21278S	JO7CVU
TI8II	10/28	0919	21292S	JGTCL
TI8II*	10/28	0946	21292S	JA3-65
TI8II*	10/29	0803	21292S	JRAMD
TI8II	10/29	0816	21292S	JG1HQA
TI8II	10/29	0819	21292S	JL3TEM
TI8II	11/04	0739	21292S	JF1IXE
TI8II*	11/04	0753	21292S	JG1HQA
TI8M*	10/29	0812	21358S	JRAMD
TI8M	10/29	0819	21358S	JGTCL
TK/HA4DX	11/06	1718	21017C	JR2KDN
UAABK	10/28	1006	21269S	JL8MBF
UASE	10/28	1408	21266S	JL8MBF
UASE	11/12	1728	21263S	JL8MBF
UA4LU	10/29	1508	21278S	JA1CSL
UA4RC	10/28	1345	21280S	JA1AAT
UA4RC	10/29	1613	21205S	JRAMD
UA4WKW	10/29	1536	21176S	JK2VOC
UA9JDP	11/12	1259	21261S	JL8MBF
UA9JLL	10/28	1413	21340S	JL8MBF
UK6IZ	11/05	1524	21017C	JA1AAT
UN8GU	10/29	1607	21282S	JRAMD
UN9GC	11/03	1558	21255S	JL8MBF
UPL	11/05	1519	21009C	JA1AAT
UP5G	10/28	1159	21241S	JRAMD
UP5G	10/28	1204	21241S	JK2VOC
UP5G	10/28	1334	21253S	JL8MBF
UP5G	10/28	1334	21253S	JA1AAT
UP5G	10/28	1437	21159S	JA1CSL
UR5MW	10/29	1505	21259S	JA1CSL
UR8IF	10/28	1428	21288S	JA1CSL
US2IOO	10/29	1502	21210S	JA1CSL
UT4UO	10/28	1625	21159S	JA1AAT
UT4UO	11/03	1730	21237S	JL8MBF
UT5UGR	11/05	1429	21244S	JL8MBF
UT7I	11/05	1507	21249S	JL8MBF
UT7QF	11/05	1426	21271S	JL8MBF
UU7J	10/28	1445	21248S	JK2VOC
UU7J	10/28	1451	21248S	JL8MBF
UU7J	11/05	1414	21254S	JL8MBF
UU7J	11/05	1523	21018C	JA1AAT
UV2L	11/05	1448	21267S	JL8MBF
UW2I	11/12	1605	21254S	JL8MBF
UW2M	11/05	1452	21262S	JL8MBF
UW5U	11/12	1707	21222S	JL8MBF
UX2IO	10/28	1422	21298S	JA1AAT
UX2IO	10/28	1426	21298S	JA1CSL
UX2IO*	10/28	1437	21298S	JRAMD
UX2IO	11/12	1608	21286S	JL8MBF
UY5HF	11/05	1537	21037C	JA1AAT
UZ2M*	10/29	1913	21238S	JRAMD
UZ4E	11/05	1459	21215S	JL8MBF
V31LL*	10/18	0700	21310S	JRAMD
V31LL	10/18	0704	21310S	JR2KDN
V31LL	10/18	0754	21311S	JO7CVU
V31LL	10/21	0648	21313S	JA7MSQ
V63FP	11/03	1007	21250S	JGTCL
V63FP	11/03	1224	21250S	JRAMD
V63FP	11/03	1309	21250S	JL8MBF
V63FP	11/05	1002	21260S	JR2KDN
V63JQ	11/10	1341	21007C	JK1LUY
V63JY	11/02	0839	21272S	JO7CVU
V63JY	11/08	1513	21011C	JA1AAA
V63JY	11/12	1308	21305S	JK2VOC
V63SC	11/05	1333	21230S	JE3PNU
V63VE	11/04	1332	21270S	JRAMD
V63VE	11/04	1335	21270S	JL3TEM
V63VE	11/05	1351	21260S	JL8MBF
V63VE	11/12	1017	21261S	JA1AAT
V63VE	11/12	1112	21270S	JG1HQA
V73RY*	10/28	1250	21250S	JRAMD
V73RY	10/28	1333	21235S	JA1AAT
V73RY	10/28	1356	21236S	JL8MBF
V73RY	10/29	0945	21218S	JGTCL
V73RY	10/29	1043	21218S	JL3TEM
V73RY	10/29	1112	21218S	JG1HQA
V73SC	11/03	1230	21295S	JRAMD
V73SC	11/03	1300	21295S	JL8MBF
V73SC	11/03	1310	21295S	JGTCL
VE6DDE	11/10	0105	21289S	JA1CSL
VE7SV	10/28	0916	21298S	JA1AAT
VK1CC	10/29	0854	21304S	JL8MBF
VK1CC	10/29	0927	21277S	JA1CSL
VK4CSP/P	10/22	0332	21260S	JE1LFX
VK4NEF	11/12	1150	21307S	JL8MBF
VK6ANC	11/12	1334	21***S	JE3PNU
VK8NSB	10/28	1210	21294S	JK2VOC
VK8NSB	11/12	1123	21210S	JL8MBF
VK9AA*	10/28	1017	21233S	JRAMD
VK9AA	10/28	1025	21234S	JH3SIF
VK9AA	10/28	1037	21233S	JGTCL
VK9AA	10/28	1041	21233S	JL3TEM
VK9AA	10/28	1122	21231S	JA1CSL
VK9AA	10/28	1132	21231S	JK2VOC
VK9AA*	10/28	1134	21231S	JA3-65
VK9AA	10/28	1945	21233S	JA8BMK
VK9AA	10/29	1040	21231S	JRAMD
VK9AA	10/29	1113	21231S	JG1HQA
VK9AA	10/29	1709	21190S	JO7CVU
VK9AA	10/30	1524	21025C	JA1AAT
VK9CGG	10/30	2248	21295S	JR2KDN
VK9CGG	11/03	0950	21295S	JGTCL
VK9CGG	11/03	0958	21295S	JA7MSQ
VK9CGG	11/03	1005	21295S	JH3SIF
VK9CGG	11/03	1048	21007C	JH3SIF
VK9CGG	11/03	1137	21007C	JA1CSL
VK9CGG	11/03	1146	21007C	JRAMD
VK9CGG*	11/03	1621	21295S	JL8MBF
VK9CGG	11/04	1137	21911C	JA1VLK
VK9CGG*	11/04	1231	21007C	JA3-65
VK9CGG	11/05	0945	21295S	JF1IXE
VK9CGG	11/06	1711	21007C	JR2KDN
VK9CGG	11/11	1529	21024C	JA1AAT
VK9NS	10/16	0831	21260S	JO7CVU
VP2MNI*	10/21	0742	21365S	JRAMD
VP5DX	10/30	0834	21260S	JO7CVU
VQ9X	10/29	1542	21240S	JH3SIF
VQ9X*	10/29	1558	21240S	JRAMD
VQ9X	10/29	1609	21240S	JGTCL
VQ9X*	10/29	1611	21240S	JG1HQA
VR2/AA1ON	10/29	1056	21314S	JL3TEM
VR2/AA1ON	10/29	1108	21314S	JRAMD
VR2BG*	10/28	1517	21191S	JRAMD
VR2BG	10/29	1115	21345S	JRAMD
VR2VTN	10/28	1205	21227S	JK2VOC
VR2VTN	10/29	1449	21296S	JRAMD
VU2DSI*	10/29	1107	21283S	JRAMD
VU2NKS	10/21	1247	21226S	JA2KSO
WHAC	10/28	1505	21335S	JA1AAT
WHS*	10/28	1149	21250S	JRAMD
WHS	10/28	1202	21249S	JK2VOC
WH2X	10/21	1121	21275S	JL8MBF
XE1RCS	10/29	0702	21272S	JGTCL
XE1REM*	10/17	0909	21252S	JA2KSO
XE2EX	11/10	0840	21292S	JGTCL
XE2YW	11/11	0751	21290S	JGTCL
XF4DL	10/20	0801	21025C	JR2KDN
XF4DL*	10/21	0819	21025C	JRAMD
XF4DL*	10/21	0825	21025C	JG1EIQ
XF4DL*	10/22	0738	21275S	JRAMD
XF4DL*	10/22	0740	21275S	JA3-65
XF4DL	10/22	0750	21275S	JGTCL
XF4DL	10/22	0822	21020C	JA1VLK
XF4DL	10/22	0856	21275S	JG1HQA
XF4DL	10/23	0634	21295S	JO7CVU
XF4DL	10/23	0649	21290S	JL1DUE
XF4DL	10/23	0945	21020C	JA8BMK
XF4DL	10/28	1007	21273S	JA8BMK
XF4DL	10/28	1019	21273S	JH3SIF
XF4DL	10/28	1053	21273S	JRAMD
XF4DL	10/28	1059	21270S	JA1CSL
XF4DL	10/29	0239	21255S	JE1LFX
XF4DL	10/29	0900	21255S	JL3TEM
XF4DL	10/29	1105	21255S	JA1AAT
XF4DL	10/31	0712	21020C	JA7MSQ
XF4DL	10/31	0726	21020C	JL1DUE
XF4DL	11/02	2342	21290S	JE1LFX
XF4DL	11/03	0841	21290S	JF1IXE
XF4DL	11/04	0027	21022C	JE1LFX
XF4DL	11/04	0925	21022C	JRAMD
XF4DL	11/04	0933	21022C	JF1IXE
XF4DL	11/04	0946	21022C	JH3SIF
XQ1KY	11/03	0730	21290S	JA7MSQ
XR3P*	10/28	0715	21249S	JRAMD
XU7ADX*	10/28	0941	21189S	JA3-65
XU7ADX	10/29	1100	21221S	JRAMD
XU7ADY	10/29	0947	21224S	JGTCL
XU7AGO	10/24	1721	21017C	JR2KDN
XU7AGO	10/25	0850	21014C	JE1LFX
XU7MDY	10/29	1638	21156S	JG1HQA
XU7TZG	10/28	1047	21266S	JGTCL
XX9C	10/28	0918	21225S	JRAMD
XX9C	10/28	1038	21225S	JA1CSL
XX9C	10/28	1131	21224S	JK2VOC
XX9C	10/28	1220	21225S	JL8MBF
XX9C	10/29	0758	21270S	JA1AAT
XX9C	10/29	0940	21270S	JL3TEM
XX9C	10/29	0950	21270S	JGTCL
XX9C	10/29	1329	21214S	JE3PNU
YBJSZ	10/28	1045	21257S	JA1CSL
YBZDD	11/12	1106	21295S	JL8MBF
YB2DDT	11/11	1618	21255S	JA1AAT
YB4IR	10/28	0942	21263S	JL8MBF
YB8TAF	11/12	1405	21260S	JL8MBF
YEX	10/28	1120	21255S	JA1CSL
YEX*	10/29	1049	21268S	JRAMD
YE1AAJ	11/12	0825	21221S	JA1AAT
YE1ZAT	10/28	0935	21212S	JA1AAT
YE1ZAT	10/28	1134	21212S	JK2VOC
YN2N	11/09	0831	21230S	JG1HQA
YO2RR	11/05	1522	21020C	JA1AAT
YO8BDW	11/12	1712	21325S	JL8MBF
YT15YT	11/05	1710	21275S	JH3SIF
ZF2AH	10/30	0841	21321S	JO7CVU
ZF2AH*	11/03	0641	21305S	JRAMD
ZF2AH*	11/03	0655	21306S	JA3-65
ZF2AH	11/03	0656	21305S	JL1DUE
ZF2AH	11/03	0657	21305S	JG1HQA
ZF2AH	11/03	0701	21306S	JGTCL
ZF2AH	11/03	0705	21306S	JH3SIF
ZF2AH	11/03	0721	21305S	JF1IXE
ZF2AH	11/03	0725	21306S	JA7MSQ
ZL1TBA	11/11	1045	21282S	JA1CSL
ZL6QH	10/29	1032	21211S	JK2VOC
ZM2M	10/29	1024	21283S	JA1CSL
ZM2M*	10/29	1159	21228S	JRAMD
ZM2M	10/29	1326	21202S	JE3PNU
ZP5BBE	10/24	0946	21271S	JO7CVU
ZP5MAL	10/28	0957	21297S	JA1CSL
ZP8VAO	10/25	0855	21295S	JA1AAT
ZP8VAO	10/29	0850	21252S	JG1HQA
ZS9X*	10/29	1659	21297S	JRAMD
ZX5J*	10/28	0953	21348S	JRAMD
ZX5J	10/29	0924	21273S	JA1CSL
ZY5C	10/28	0950	21322S	JA1CSL
3CM	10/30	1801	21295S	JR2KDN
3CM*	10/30	2055	21295S	JRAMD
3DAWW*	10/28	1531	21231S	JRAMD
3DAWW	10/28	1541	21231S	JGTCL
3DAWW*	10/28	1601	21231S	JA3-65
3DAWW	10/29	1622	21295S	JG1HQA
3DAWW	10/29	1703	21295S	JO7CVU
3G1K*	10/28	0926	21310S	JRAMD
3G1K	10/28	0945	21310S	JA1CSL
3G1K	10/28	0946	21310S	JGTCL
3V6T*	10/28	1533	21244S	JRAMD
3V6T*	10/28	1618	21244S	JA3-65
3V6T	10/28	1859	21242S	JO7CVU
3V6T*	10/29	1641	21161S	JG1HQA
3W9HRN	10/20	1501	21015C	JA1CSL
3W9HRN*	10/21	1552	21006C	JA1AAA
3W9JR	10/29	1502	21213S	JGTCL
3W9JR	10/29	1513	21213S	JRAMD
4E9D	10/28	1133	21220S	JK2VOC
4E9D	10/28	1135	21220S	JA1CSL
4E9D	10/29	1604	21257S	JRAMD
4O2A	10/28	1626	21178S	JA1AAT
4O2A	10/29	1620	21311S	JGTCL
4X/AA4V*	10/28	1421	21284S	JRAMD
4XWV*	10/28	1635	21247S	JA3-65
4ZJ*	11/04	1519	21030C	JRAMD
4ZJ	11/04	1524	21031C	JH3SIF
5H1HW	11/09	1705	21260S	JO7CVU
5H1HW	11/11	1718	21260S	JR2KDN
9A1A	10/28	1623	21325S	JA1AAT
9A1A	10/28	1758	21312S	JA1CSL
9A8M	10/28	1642	21206S	JA1AAT
9K2HN*	10/28	1515	21277S	JRAMD
9K2HN	10/28	1542	21277S	JGTCL
9M2/JH3GCN	11/11	1638	21240S	JK2VOC
9M2/JH3GCN	11/12	0832	21205S	JL3TEM
9M2/JH3GCN	11/12	0840	21205S	JA1AAT
9M2C	10/29	1339	21268S	JE3PNU
9M2CNC*	10/28	1029	21308S	JRAMD
9M2CNC	10/28	1137	21244S	JK2VOC
9M2CNC*	10/28	1642	21164S	JRAMD
9M2CNC	10/29	0953	21229S	JL3TEM
9M2CNC	10/29	1051	21289S	JRAMD
9M2TO	10/29	1637	21196S	JRAMD
9M2TO	10/29	1709	21196S	JG1HQA
9M6BRC*	10/22	1646	21295S	JG1HQA
9M6BRC	10/28	1136	21239S	JK2VOC
9M6BRC	10/29	1106	21295S	JL3TEM
9M6DXX	10/28	1042	21250S	JA1CSL
9M6DXX	10/28	1042	21250S	JL3TEM
9M6DXX	10/28	1055	21250S	JA8BMK
9M6DXX*	10/28	1100	21250S	JRAMD
9M6DXX	10/29	0946	21227S	JGTCL
9M6DXX	10/29	1008	21227S	JA1CSL
9M6DXX	10/29	1032	21227S	JL8MBF
9M6XRO	11/12	1427	21***S	JE3PNU
9N7JO*	10/28	1141	21295S	JRAMD
9N7JO*	10/28	1335	21295S	JA1AAT
9N7JO	10/28	1356	21295S	JGTCL
9N7JO	10/29	1342	21256S	JA1CSL
9N7JO*	10/29	1350	21256S	JA1AAA
9N7JO	10/29	1440	21256S	JRAMD
9N7MV*	10/28	1434	21342S	JRAMD
9N7MV	10/28	1452	21343S	JH3SIF
9N7MV*	10/28	1548	21363S	JA3-65
9N7MV	10/28	1559	21363S	JG1OWV
9N7MV	10/29	1501	21359S	JGTCL
 
 
yQSlgz
A61Q*	10/22	1716	24905C	JRAMD
A61Q*	11/04	1600	24906C	JA3-65
A61Q*	11/04	1609	24905C	JRAMD
AP2DKH*	11/05	1614	24948S	JRAMD
BX3/DJ3KR*	10/22	1526	24892C	JRAMD
CX5AO*	11/11	1135	24905C	JRAMD
E51PDX*	11/11	1111	24930S	JRAMD
E51PDX	11/11	1140	24895C	JRAMD
E51PDX	11/11	1208	24895C	JA1VLK
E51PDX	11/12	0950	24902C	JR2KDN
E51QMA	10/31	0721	24910C	JR2KDN
E51QMA	11/01	0727	24910C	JA7MSQ
E51QMA	11/04	0952	24910C	JL1DUE
E51QMA	11/04	1013	24911C	JA1VLK
E51QMA	11/04	1014	24910C	JA8BMK
E51QMA	11/04	1037	24911C	JH3SIF
ER1RR*	11/05	1613	24896C	JRAMD
EU1PA	11/05	1637	24891C	JH3SIF
EU7SA	11/05	1648	24895C	JH3SIF
HAHV	11/05	1532	24903C	JH3SIF
LU7HF	11/11	0231	24940S	JE1LFX
LU7HF*	11/11	1127	24940S	JRAMD
LU7HF	11/11	1138	24939S	JA1VLK
LZ1ND*	11/04	1743	24897C	JRAMD
LZ1XL	11/05	1528	24903C	JH3SIF
OM5MF	11/05	1630	24896C	JH3SIF
RA3AJ	11/05	1511	24892C	JH3SIF
RA3AJ	11/05	1531	24892C	JRAMD
RA3CQ*	11/05	1624	24950S	JRAMD
RA3CQ	11/05	1625	24950S	JH3SIF
S52QM	11/05	1613	24955S	JH3SIF
SP3DOI	11/05	1700	24898C	JH3SIF
US3IMZ	11/05	1536	24903C	JH3SIF
UT5UT	11/04	1541	24895C	JH3SIF
V63UA	11/09	1559	24892C	JA1VLK
V63UA	11/09	1653	24892C	JH8KFE
V63VE	11/03	1424	24940S	JRAMD
V63VE	11/03	1431	24940S	JF1IXE
V63VE	11/04	1252	24940S	JGTCL
V63VE	11/05	1457	24940S	JL3TEM
V73RY*	11/11	0810	24945S	JRAMD
V73SC*	11/03	1357	24945S	JRAMD
V73SC	11/03	1441	24945S	JR2KDN
VK9CGG*	11/04	1420	24945S	JRAMD
VK9CGG*	11/04	1435	24945S	JA3-65
VK9CGG	11/04	1441	24945S	JA1VLK
VK9CGG*	11/04	1459	24895C	JRAMD
VK9CGG	11/04	1516	24896C	JH3SIF
VK9CGG	11/04	1521	24895C	JA1VLK
VK9CGG	11/04	1522	24896C	JF1IXE
VK9CGG	11/04	1522	24895C	JL3TEM
VK9CGG	11/05	1422	24895C	JA7MSQ
VK9CGG	11/05	1502	24895C	JRAMD
VK9CGG	11/06	1558	24895C	JK1LUY
VK9CGG	11/11	0609	24894C	JE1LFX
VR2BG	11/10	1709	24893C	JH8KFE
VR2LH*	11/12	1353	24955S	JRAMD
VU2NKS	11/05	1505	24949S	JH3SIF
VU2NKS*	11/05	1505	24949S	JRAMD
XE1KK*	11/03	0715	24945S	JRAMD
XE1KK	11/03	0726	24945S	JL1DUE
XF4DL*	11/02	0738	24893C	JRAMD
XF4DL	11/02	0754	24893C	JR2KDN
XF4DL	11/02	0808	24893C	JA1VLK
XF4DL	11/02	2350	24950S	JE1LFX
XF4DL	11/03	0659	24950S	JR2KDN
XF4DL	11/03	0719	24950S	JF1IXE
XF4DL	11/03	0742	24950S	JGTCL
XF4DL	11/03	0802	24950S	JA7MSQ
XF4DL	11/03	0802	24950S	JL1DUE
XF4DL	11/03	2334	24892C	JE1LFX
XF4DL	11/04	0813	24892C	JF1IXE
XF4DL	11/04	0813	24892C	JG1EIQ
XF4DL	11/04	0818	24892C	JA7MSQ
XF4DL	11/04	0836	24892C	JL1DUE
ZL1AXB*	11/12	1132	24950S	JRAMD
ZL2FT*	11/11	1342	24955S	JRAMD
ZL8R*	10/16	0702	24894C	JRAMD
ZL8R	10/17	1347	24895C	JK1LUY
4Z8DT*	10/22	1608	24897C	JRAMD
5R8RJ	10/21	1851	24891C	JR2KDN
5R8RJ*	10/21	1937	24942S	JRAMD
9A2F*	11/04	1745	24891C	JRAMD
9M2/JH3GCN	11/11	1216	24892C	JRAMD
9M2/JH3GCN	11/11	1222	24892C	JA1VLK
9M2/JH3GCN	11/11	1227	24892C	JF1IXE
 
 
yQWlgz
AF7DX/KH6	11/12	0934	28445S	JL3TEM
AF7DX/KH6	11/12	1032	28495S	JA1AAT
AF7DX/KH6	11/12	1044	28487S	JRAMD
AH2R	10/28	1253	28489S	JRAMD
AH2R	10/28	1322	28490S	JA1AAT
AH2R*	10/28	1334	28489S	JA3-65
AH2R	10/28	1350	28489S	JL3TEM
AH7C	10/29	0902	28410S	JA1AAT
AH7C	10/29	0939	28470S	JA1CSL
AH7C	10/29	0951	28470S	JG1HQA
AH7DX/KH6	11/12	1023	28487S	JF1IXE
B7P	10/28	1028	28484S	JA1CSL
B7P	10/28	1039	28484S	JRAMD
B7P	10/29	1540	28490S	JA1AAT
BD7JLR	11/12	1257	28500S	JK2VOC
BG8AIB*	11/04	0952	28485S	JG1HQA
BV2B	10/29	1213	28472S	JA4GXX
BV6GU	11/12	1256	28494S	JK2VOC
BY2RSY	10/29	1237	28490S	JA4GXX
CB1S	11/11	0835	28480S	JA4GXX
CE2LS*	10/30	0718	28460S	JRAMD
CE3BFZ	10/30	0825	28447S	JL1DUE
CV5D	11/12	0936	28481S	JL3TEM
CV5D	11/12	1036	28456S	JA1AAT
CX2KD	11/12	0910	28480S	JG1HQA
CX4AD*	10/30	0718	28440S	JRAMD
CX4DX	10/28	2238	28464S	JE1LFX
CX4DX	10/29	0738	28464S	JA1AAT
CX4IX	11/04	0907	28470S	JA4GXX
CX5BW	11/12	1031	28460S	JA1AAT
CX6VM	10/29	0703	28480S	JA1AAT
DS1IST	10/29	1331	28483S	JA1CSL
DU1EV	11/12	1054	28480S	JRAMD
DU1IST	10/29	1250	28480S	JRAMD
DU1IST	10/29	1259	28480S	JA1AAT
DU2/K7QN	10/22	1302	28502S	JA4GXX
DU9RG	10/29	1212	28484S	JRAMD
DV1JM	10/28	1127	28495S	JK2VOC
DV1JM	10/28	1140	28485S	JA1CSL
DV1JM	10/29	1320	28489S	JA1AAT
DX1DBT	10/28	1323	28450S	JA1AAT
DX1DBT	10/29	1230	28526S	JRAMD
DX1DBT	10/29	1707	28445S	JG1HQA
DX1DTB	10/28	1023	28450S	JA1CSL
DX6M	10/29	1218	28480S	JA1AAT
DX6M	10/29	1220	28480S	JRAMD
E51CG	10/28	2234	28451S	JE1LFX
E51CG*	10/29	1114	28452S	JRAMD
E51JD	10/29	0946	28477S	JA1CSL
E51JD	10/29	0947	28477S	JG1HQA
E51JD	10/29	1051	28477S	JA4GXX
E51PDX	11/12	0921	28021C	JR2KDN
E51QMA	11/04	0014	28003C	JE1LFX
E51QMA	11/04	0858	28003C	JRAMD
FK8CP	10/29	0825	28498S	JA4GXX
FK8CP*	11/03	0853	28495S	JRAMD
FK8CP*	11/04	0854	28495S	JG1HQA
HZZEE	10/28	1438	28495S	JA4GXX
JT1CO	11/12	1149	28488S	JG1HQA
JU1DX*	10/29	1240	28495S	JRAMD
JU1DX	10/29	1242	28495S	JA4GXX
KG6DX	10/28	0923	28497S	JA1AAT
KG6DX	10/28	1040	28491S	JL3TEM
KG6DX	10/29	1057	28418S	JK2VOC
KG6DX	10/29	1222	28410S	JA1AAT
KG6DX	10/29	1228	28410S	JRAMD
KH2F	11/12	0934	28438S	JL3TEM
KH2F	11/12	0939	28438S	JA4GXX
KH2F	11/12	1034	28414S	JA1AAT
KH2F	11/12	1037	28415S	JK2VOC
KH2F	11/12	1050	28415S	JRAMD
KH2F	11/12	1054	28415S	JG1HQA
KH2F	11/12	1126	28415S	JF1IXE
KH6/AF7DX	11/12	0929	28445S	JGTCL
KH6DX	10/29	0907	28495S	JA1AAT
KH6KW*	11/05	0909	28495S	JRAMD
KH7DX	10/29	0857	28495S	JGTCL
KH7DX	10/29	0859	28495S	JA4GXX
LR2F	10/29	0718	28488S	JA1AAT
LU1HF	10/28	2236	28419S	JE1LFX
LU1HF	10/29	0702	28492S	JA1AAT
LU1HF	10/29	0954	28414S	JA1CSL
LU1HF	10/29	0959	28415S	JG1HQA
LU2FMA	11/13	0829	28335S	JA4GXX
LU2N1	11/12	1041	28497S	JA1AAT
LU2NI	11/12	1021	28497S	JF1IXE
LU3FR	10/30	0827	28466S	JL1DUE
LU5FF	11/05	0915	28480S	JRAMD
LU7HN	10/29	0700	28492S	JA1AAT
LW7HT	10/29	0907	28436S	JA1AAT
PY2YU	10/30	0856	28509S	JA4GXX
PY5EW	10/29	0958	28481S	JG1HQA
PY5YA*	11/03	0732	28472S	JRAMD
RO4M	10/29	1509	28465S	JA4GXX
RO4M*	10/29	1516	28465S	JRAMD
RT6A*	10/29	1523	28463S	JRAMD
TG9NX*	10/23	0727	28465S	JRAMD
UASE	10/29	1221	28469S	JK2VOC
UASE	10/29	1232	28470S	JA1AAT
UN7FW	10/29	1325	28500S	JA4GXX
UP5G	10/29	1215	28501S	JA1AAT
UP5G	10/29	1254	28456S	JA4GXX
V63JY	11/10	1121	28008C	JH8KFE
V63VE*	11/03	1445	28470S	JRAMD
V63VE	11/12	0925	28472S	JGTCL
V73RY	11/11	0744	28400S	JGTCL
V73SC*	11/03	1351	28450S	JRAMD
V73SC	11/03	1402	28450S	JA4GXX
VK4NFZ	10/29	1200	28495S	JA1AAT
VK4UC	10/28	0924	28503S	JA1AAT
VK4UC	10/28	1127	28494S	JK2VOC
VK4UC	10/28	1144	28495S	JA1CSL
VK4UC	10/28	2236	28435S	JE1LFX
VK4UC	10/29	0949	28482S	JG1HQA
VK4WR	10/28	2237	28457S	JE1LFX
VK4WR	10/29	1107	28485S	JA1AAT
VK9CGG	11/04	1604	28495S	JH3SIF
VK9CGG*	11/04	1607	28495S	JRAMD
VK9CGG	11/04	1628	28007C	JA4GXX
VK9CGG	11/04	1631	28007C	JH3SIF
VK9CGG*	11/04	1632	28007C	JRAMD
VK9CGG*	11/04	1635	28007C	JA3-65
VK9CGG	11/04	1715	28007C	JL1DUE
VK9ZLH	11/03	0942	28480S	JA4GXX
VK9ZLH	11/03	0944	28480S	JR2KDN
VK9ZLH	11/03	0948	28240S	JF1IXE
VK9ZLH*	11/03	0948	28480S	JRAMD
VK9ZLH*	11/04	0829	28490S	JG1HQA
VR21AA/ON	10/29	0944	28498S	JA1AAT
VR2XLN	10/29	1537	28440S	JRAMD
VR2XMQ	11/05	1415	28500S	JA4GXX
WHAC	10/28	1125	28489S	JK2VOC
WHAC	10/28	1142	28490S	JA1CSL
WHAC	10/29	1058	28460S	JA4GXX
XF4DL	10/28	2141	28498S	JE1LFX
XF4DL*	10/29	0631	28498S	JRAMD
XF4DL	11/03	0822	28500S	JF1IXE
XF4DL	11/03	0839	28500S	JA4GXX
XU7TZG	11/12	1332	28492S	JA4GXX
XX9C	10/28	0940	28450S	JL1DUE
XX9C	10/28	0948	28449S	JA1VLK
XX9C	10/28	0957	28455S	JA4GXX
XX9C	10/28	1009	28455S	JRAMD
XX9C	10/28	1022	28455S	JA1CSL
XX9C*	10/28	1338	28495S	JA3-65
XX9C	10/29	0908	28448S	JA1AAT
XX9C	10/29	0952	28448S	JG1HQA
YBKYM	11/12	1322	28474S	JA4GXX
YBZDD	11/11	1605	28490S	JK2VOC
YM2W	10/29	1619	28480S	JA4GXX
YO4ATW*	10/29	1628	28490S	JRAMD
ZL2AWH	11/12	1057	28451S	JG1HQA
ZL6QH	10/28	2243	28459S	JE1LFX
ZL6QH	10/29	1052	28482S	JK2VOC
ZL6QH	10/29	1107	28482S	JA4GXX
ZL6QH	10/29	1108	28482S	JA1AAT
ZL8R	10/16	1003	28025C	JA4GXX
ZL8R	10/16	1023	28025C	JR2KDN
ZZ6QC*	10/29	1205	28482S	JRAMD
3W9JR	10/29	1239	28498S	JA4GXX
3W9JR*	10/29	1307	28480S	JRAMD
5B/MXAA	10/28	1449	28495S	JA4GXX
5B/MXAA*	10/28	1459	28495S	JRAMD
5H3EE*	10/21	1918	28469S	JRAMD
9M6DXX*	10/28	1333	28483S	JA3-65
9M8YY*	10/28	1013	28465S	JRAMD
9M8YY*	10/28	1333	28511S	JA3-65
9M8YY	10/28	1359	28507S	JK2VOC
9M8YY	10/28	1459	28431S	JA4GXX
9M8YY	10/29	0920	28510S	JA1AAT
9N7JO	10/29	1240	28495S	JA4GXX
9W2RAY	10/29	1221	28455S	JA4GXX
9W6SUE	11/12	1040	28492S	JK2VOC
 
 
yqssxz
AA5AT	10/22	0043	14098R	JE1LFX
AB7R	10/21	2304	14079R	JE1LFX
AB9DU	10/21	2336	14098R	JE1LFX
AC7ZG	10/22	0036	14098R	JE1LFX
AD4EB	10/22	0035	14098R	JE1LFX
AD6AG	10/22	0031	14098R	JE1LFX
AH7C	10/21	1136	14088R	JRAMD
AH7C	10/22	0011	14098R	JE1LFX
AH7C	10/22	0145	21085R	JE1LFX
AL2F	10/21	2338	14098R	JE1LFX
AL2F	11/12	0733	14090R	JH3SIF
BD4SI	10/22	0231	21092R	JE1LFX
BD7JLR	10/22	1558	21091R	JRAMD
BV6GU	10/21	1420	28093R	JRAMD
BV6GU	10/22	0149	21101R	JE1LFX
BV6GU	10/22	1415	21075R	JRAMD
CX7BF	11/11	0921	14078R	JH3SIF
DJ4PI	10/22	0640	7031R	JGTCL
DU3NXE	10/21	2300	14078R	JE1LFX
DU3NXE	10/22	0152	28080R	JE1LFX
DU3NXE	11/11	0945	14099R	JH3SIF
DU3NXE	11/12	0814	21079R	JH3SIF
DU7/G4DUM*	10/21	1245	28087R	JRAMD
DV1JM	10/22	0152	28085R	JE1LFX
E21YDP	10/21	2319	14095R	JE1LFX
E21YDP	10/22	1420	21090R	JRAMD
E21YDP	11/11	0943	14098R	JH3SIF
E51PDX	11/10	0636	18098R	JR2KDN
E51PDX	11/14	0817	21095R	JGTCL
EA1AKS	10/21	1637	14083R	JK1LUY
EA1AKS	10/21	1703	21085R	JK1LUY
ER3ZZ	11/05	1454	21088R	JRAMD
ER3ZZ	11/12	1827	14075R	JRAMD
FM5JC	10/27	0730	10136R	JR2KDN
FR5GS*	10/22	1648	21087R	JRAMD
GI4WXA*	10/20	2213	14083R	JRAMD
HL4HPK	10/22	0034	14098R	JE1LFX
HQ4R	10/25	2036	7040R	JGTCL
HQ4R	10/26	1001	7040R	JE1LFX
HQ4R	10/26	1914	7040R	JR2KDN
HQ4R	10/26	1933	7040R	JL1DUE
HQ4R*	10/28	0846	14081R	JRAMD
HSZBS	10/22	1356	21083R	JRAMD
IV3SKB	10/22	1745	14096R	JH3SIF
JT1BV	10/22	0644	7033R	JGTCL
JT1C	10/21	2001	14088R	JRAMD
JT1C	10/22	1407	21085R	JRAMD
KFX	10/22	0020	14098R	JE1LFX
KLDS	10/22	0002	14098R	JE1LFX
KRC	10/21	2332	14098R	JE1LFX
K3WI	10/22	0001	14098R	JE1LFX
K4JAF	10/22	0054	14098R	JE1LFX
K4LQ	10/21	2335	14098R	JE1LFX
K4WNW	10/22	0040	14098R	JE1LFX
K6EU	10/21	2332	14098R	JE1LFX
K7DBU	10/22	0029	14098R	JE1LFX
K7QQ	10/21	2305	14079R	JE1LFX
KAVXK	10/21	2357	14098R	JE1LFX
KC5LK	10/22	0023	14098R	JE1LFX
KD5NXR	10/21	2356	14098R	JE1LFX
KF4MH	10/22	0012	14098R	JE1LFX
KH2F	11/09	1930	14081R	JR2KDN
KH6FI	10/22	0036	14098R	JE1LFX
KH6GMP	11/11	0951	14089R	JH3SIF
KH6GMP	11/12	1027	28082R	JH3SIF
KI6DY/	10/22	0013	14098R	JE1LFX
KJ6RA	10/22	0015	14098R	JE1LFX
KJ7NO	10/22	0038	14098R	JE1LFX
KL8DX	10/22	0103	14098R	JE1LFX
KM6Z	10/21	2348	14098R	JE1LFX
KO4XJ	10/21	2334	14098R	JE1LFX
KP4AH	10/21	2312	14084R	JE1LFX
KW7N	10/21	2335	14098R	JE1LFX
LR6H	10/22	0151	21102R	JE1LFX
LR6H	10/22	1054	21102R	JRAMD
LTH	11/11	0948	14094R	JH3SIF
LT1D	11/11	0910	14075R	JH3SIF
LW9EOC	10/22	0146	21088R	JE1LFX
LX8DL*	11/02	1950	14085R	JRAMD
MWCRI	10/22	2057	14089R	JH3SIF
NOB	10/22	0032	14098R	JE1LFX
NQJS	10/22	0018	14098R	JE1LFX
N1UZ	10/21	2337	14098R	JE1LFX
N4IJ	10/22	0002	14098R	JE1LFX
N5LYG	10/22	0013	14098R	JE1LFX
N6QQ	10/21	2348	14098R	JE1LFX
NA2M	10/21	2333	14098R	JE1LFX
NA5U	10/21	2351	14098R	JE1LFX
NL7V	10/21	2353	14098R	JE1LFX
NL7V	11/11	0959	14081R	JH3SIF
OH8X	10/22	0008	14098R	JE1LFX
P29SS*	11/02	2049	14087R	JRAMD
P29SS	11/03	1650	14083R	JH3SIF
P29SS*	11/03	1655	14083R	JRAMD
P29SS	11/03	1714	14082R	JR2KDN
P29ZAD	10/21	1511	14084R	JGTCL
PY3OL	10/21	1322	14080R	JRAMD
PY5ZHP	10/22	0043	14098R	JE1LFX
RAQD	10/22	0038	14098R	JE1LFX
RULL	10/22	0109	28076R	JE1LFX
SP8ONZ	10/22	0106	14098R	JE1LFX
SU9FL	11/12	1600	18102R	JR2KDN
SV5/DL3DRN*	10/18	2142	14085R	JRAMD
T18II	11/02	0650	14089R	JR2KDN
TF3FK	10/19	2001	14084R	JR2KDN
TI8II*	11/02	0652	14088R	JRAMD
UAFGZ	10/22	0101	14098R	JE1LFX
UAFGZ	10/22	0125	28088R	JE1LFX
UAFGZ	10/22	0216	21092R	JE1LFX
UALD	10/22	0029	14098R	JE1LFX
UALKD	10/22	0021	14098R	JE1LFX
UALKD	10/22	0231	21092R	JE1LFX
UAQBR	10/22	0226	21092R	JE1LFX
UAWBW	10/21	2354	14098R	JE1LFX
UW8I	10/22	1232	14084R	JRAMD
V63VE*	11/11	1230	24922R	JRAMD
V6B	11/13	0701	14081R	JR2KDN
VA3PL	10/22	0003	14098R	JE1LFX
VA7ALK	10/21	2345	14098R	JE1LFX
VA7CAB	10/21	2339	14098R	JE1LFX
VA7ST	10/21	2338	14098R	JE1LFX
VA7XX	10/21	2307	14083R	JE1LFX
VE21M	10/27	0726	14082R	JR2KDN
VE6AX	10/21	2338	14098R	JE1LFX
VE6LB	10/21	2327	14098R	JE1LFX
VE6YR	10/22	0037	14098R	JE1LFX
VE7AXU	10/21	2356	14098R	JE1LFX
VE7TLH	10/22	0057	14098R	JE1LFX
VK4AN	10/22	1254	21089R	JRAMD
VK5LA	10/22	0218	21092R	JE1LFX
VK9CGG	11/11	1824	18099R	JH3SIF
VK9CGG	11/12	0906	18100R	JR2KDN
VK9CGG*	11/12	1125	18100R	JRAMD
VK9CGG	11/12	1425	18100R	JGTCL
VK9CGG	11/13	0020	14085R	JE1LFX
VK9CGG	11/14	0905	14080R	JK1LUY
VK9CGG	11/15	0857	14080R	JRAMD
VP2MHX	10/25	2104	14080R	JR2KDN
VP2MHX	10/31	0614	14079R	JR2KDN
VP2MHX*	10/31	0614	14079R	JRAMD
VP8DIZ*	11/04	0845	14087R	JRAMD
VP8DIZ*	11/11	0900	14085R	JRAMD
VR2XLN	10/22	0026	14098R	JE1LFX
VR2XMT	10/22	0128	28083R	JE1LFX
VR2XMT	10/22	1521	28082R	JRAMD
VU3SID	10/21	1304	21078R	JRAMD
VU3SID	10/21	1511	28081R	JGTCL
WTY	10/21	2342	14098R	JE1LFX
W2VKT	10/21	2317	14086R	JE1LFX
W3KB	10/21	2348	14098R	JE1LFX
W4IFI	10/22	0016	14098R	JE1LFX
W4OV	10/21	2337	14098R	JE1LFX
W5CTV	10/22	0009	14098R	JE1LFX
W5YAA	10/22	0010	14098R	JE1LFX
W5ZH	10/21	2359	14098R	JE1LFX
W6AEA	10/22	0057	14098R	JE1LFX
W6IHG/4	10/21	2341	14098R	JE1LFX
W6XLR	10/21	2347	14098R	JE1LFX
W7AY	10/21	2353	14098R	JE1LFX
W7GTO	10/22	0014	14098R	JE1LFX
W7TAX	10/21	2346	14098R	JE1LFX
W7WHY	10/22	0022	14098R	JE1LFX
W7YES	10/21	2350	14098R	JE1LFX
W8JY	10/21	2355	14098R	JE1LFX
WA1EHK	10/21	2351	14098R	JE1LFX
WA2ETU	10/21	2334	14098R	JE1LFX
WA6BOB	10/21	2344	14098R	JE1LFX
WBWIV	10/22	0005	14098R	JE1LFX
WNL	10/21	2346	14098R	JE1LFX
WS7WS	10/22	0055	14098R	JE1LFX
WW7OR	10/21	2306	14081R	JE1LFX
XF4DL	10/19	0745	18100R	JR2KDN
XF4DL*	10/20	0652	18100R	JRAMD
XF4DL	10/21	2209	18102R	JE1LFX
XF4DL	10/22	0730	18102R	JGTCL
XF4DL	10/22	0930	18102R	JH3SIF
XF4DL*	10/28	0844	14086R	JRAMD
XF4DL	10/29	0911	18105R	JL1DUE
XF4DL*	10/29	2029	10142R	JRAMD
XF4DL	10/30	1009	14083R	JL1DUE
XF4DL	11/01	0814	14086R	JGTCL
XQ1KY	10/21	1112	14074R	JRAMD
XQ1KY	10/22	0914	21080R	JRAMD
YBEIN	10/22	0239	21092R	JE1LFX
YB4IR	10/22	0143	21082R	JE1LFX
YB5AQB	10/22	1342	21090R	JRAMD
YC8EXL	10/22	0148	21092R	JE1LFX
Z37M	10/21	1707	21089R	JK1LUY
Z37M*	10/21	2015	14084R	JRAMD
Z37M	10/23	0547	7030R	JGTCL
ZA/DL2RMC	11/11	1722	14096R	JR2KDN
ZA/DL2RMC	11/11	1726	14096R	JGTCL
ZA/DL2RMC	11/12	1517	14086R	JH3SIF
ZA/DL2RMC	11/12	1518	14086R	JRAMD
ZA/DL2RMC*	11/12	1655	21099R	JRAMD
ZC4LI	10/21	1428	21082R	JRAMD
ZC4LI	10/21	1547	28084R	JGTCL
ZC4LI	10/22	1648	21077R	JH3SIF
ZL4BR	11/12	1031	28083R	JH3SIF
ZL8R	10/16	0747	18105R	JE1LFX
ZL8R	10/16	1325	18105R	JL1DUE
ZL8R	10/16	1411	18105R	JR2KDN
ZL8R	10/16	1611	18105R	JK1LUY
ZL8R	10/16	1744	18105R	JGTCL
ZL8R	10/16	2230	10137R	JR2KDN
ZL8R*	10/17	0601	21097R	JRAMD
ZL8R	10/17	0604	21097R	JR2KDN
ZL8R	10/17	0700	21097R	JL1DUE
ZL8R	10/17	0815	10137R	JE1LFX
ZL8R	10/17	1017	21097R	JK1LUY
ZP6EM*	11/11	0855	14086R	JRAMD
3CM	10/25	0355	14080R	JR2KDN
3CM	10/25	0659	14081R	JGTCL
3CM	10/26	0707	14081R	JL1DUE
3CM	10/26	2152	14081R	JE1LFX
3CM*	10/27	0645	14081R	JRAMD
4A7L*	10/22	1123	14084R	JRAMD
4A7L	11/11	0917	14077R	JH3SIF
4A7L	11/12	0805	21088R	JH3SIF
4Z5CP	11/13	0525	7035R	JGTCL
4Z7R*	10/20	2210	14085R	JRAMD
4Z7R	10/20	2215	14085R	JL1DUE
7XRY	10/22	0601	7041R	JGTCL
7XRY*	10/22	1730	21083R	JRAMD
7XRY	11/11	1613	21082R	JH3SIF
8R1EA	10/27	0853	14081R	JR2KDN
9M6XRO	10/21	0926	21096R	JK1LUY
9M6XRO	10/21	1006	14089R	JK1LUY
9M6XRO	10/21	1103	21087R	JRAMD
9M6XRO	10/21	1408	28083R	JRAMD
9M6XRO	10/21	2331	14098R	JE1LFX
9M6XRO	10/22	1947	7025R	JK1LUY
9M6XRO	11/13	0459	3523R	JR2KDN
9Q1D	11/13	1438	14083R	JL1DUE
9Q1D	11/15	1719	14083R	JR2KDN
 
 
yorjRPz
KG4GJ	11/06	0633	18100K	JR2KDN
P29SS	11/03	2058	18102K	JH3SIF
PJ4/KNR	11/09	0701	21070K	JR2KDN
XF4DL	10/25	0823	14070K	JL1DUE
XF4DL	10/26	2306	10140K	JL1DUE
XF4DL	10/28	0834	18101K	JH3SIF
XF4DL	10/28	1818	10141K	JH3SIF
XF4DL	10/28	2307	18100K	JE1LFX
XF4DL	10/28	2336	18100K	JE1LFX
XF4DL	10/29	0816	18100K	JL1DUE
XF4DL	10/29	1909	10143K	JH3SIF
4O3AB	11/02	0529	7037K	JR2KDN
9N1HA	10/23	1800	21070K	JR2KDN